Call Center
02-939-6006,
089-928-2020
  • English
  • ภาษาไทย

ปัญหาตาแห้ง กับ การทำเลสิก

ปัญหาในการทำเลสิกสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการตาแห้ง ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ใส่ contact lens ไม่ได้ แล้วต้องการหาทางเลือกอื่นที่ทำให้มองเห็นชัด ตาแห้งมีความสำคัญในการทำเลสิคมากทีเดียว เนื่องจากอาการตาแห้งอาจเปลี่ยนแปลงผลการวัดwave front ของตาทำให้ค่าที่วัดได้ไม่แม่นยำ อาจต้องเติมเลสิกในภายหลัง แพทย์ผู้ให้การรักษาจึงต้องระวังในการวางแผนการทำเลสิกในคนที่ตาแห้งด้วย

นอกจากนั้นยังมีโรคตาแห้งที่เรียกว่า LASIK-Induced Neurotrophic Epitheliopathy หรือเรียกว่า LINE เกิดจากการที่เส้นประสาทที่ชื่อ corneal nerve ถูกกระทบกระเทือน  การทำเลสิกจึงถือเป็นภาวะ stress ข้อหนึ่งที่กระตุ้นให้มีอาการตาแห้งเพิ่มขึ้น อาการของ LINE ประกอบด้วย ตาแห้ง ระคายเคือง รู้สึกฝืดที่ตา การมองเห็นพร่ามัว

คนตาแห้งไม่ใช่ไม่มีสิทธิในการทำเลสิกเลย แต่ต้องรักษาอาการตาแห้งให้ดีขึ้นก่อน จากนั้นค่อยรักษาด้วยวิธีการเลสิค

หากพบว่ามีตาแห้งต้องพยายามรักษาสภาพตาที่แห้งนั้นให้ฟื้นตัวขึ้นมาก่อน โดยที่ถ้าใช้เพียงน้ำตาเทียมไม่หายก็อาจต้องใช้ยากลุ่ม 0.05% cyclosporine A หยอดตาวันละ 2 ครั้ง ยากลุ่มนี้อาจทำให้มีอาการแสบตาได้ หลังจากรักษาจนอาการตาแห้งดีขึ้นแล้วนั้น ก็อาจต้องใช้ยาดังกล่าวต่อเนื่องจนถึง 6-8 เดือนหลังทำเลสิก

ถ้าใช้ยา 2 อย่างแล้วไม่ดีขึ้น อาจต้องอุดท่อน้ำตา หรือรับประทานอาหารเสริม เมื่ออาการตาแห้งดีขึ้นจึงทำเลสิก หลังจากทำเลสิคแล้วถ้ามีอาการของโรคLINE มักได้ผลดีหากใช้ยา cyclosporine นี้ด้วย (85% ดีขึ้นได้ใน1เดือนหลังใช้ยา)

การตรวจผิวกระจกตาก่อนและหลังทำเลสิคเพื่อให้การป้องกันและรักษาที่ดีที่สุด

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (Refractive surgeons) สามารถลดอุบัติการณ์การเกิดอาการตาแห้งหลังทำเลสิคได้ โดยการตรวจดูผิวของกระจกตาผู้ป่วยอย่างละเอียด และให้การรักษาเยียวยาทั้งก่อนและหลังผ่าตัด

การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงจากอาการตาแห้งหลังทำผ่าตัดได้ ช่วยให้แพทย์ทราบว่าผู้ป่วยคนใดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการตาแห้งที่รุนแรงหลังทำผ่าตัด และช่วยให้แพทย์ตัดสินใจว่าควรยกเลิกการทำผ่าตัดหรือจะพิจารณาทำ surface ablation

การทำเลสิคทำให้เกิดอาการตาแห้งได้ เพราะในขณะที่ฝานลงไปที่กระจกตา จะไปรบกวนโดนเส้นประสาทที่อยู่บริเวณนั้นซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งน้ำตาด้วย ดังนั้นจึงทำให้ระบบของการสร้างน้ำตามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ความไวต่อการสัมผัสของพื้นผิวกระจกตาจะลดลง การกระพริบตาสร้างน้ำตามาตอบสนองลดลง ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกระจกตาได้เปลี่ยนแปลงการกระจายออกของน้ำตา และเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของการสร้างน้ำตาระหว่างพื้นผิวกระจกตาและเปลือกตาด้านบน เกิดการระเหยออกของน้ำตามากขึ้น

นอกจากนี้ต่อมน้ำตายังมีบทบาทสำคัญที่ช่วยในการสมานตัวของแผลบริเวณเยื่อบุผิว ซึ่งต่อมน้ำตาได้สร้าง cytokines ออกมาทำให้เยื่อบุผิวของกระจกตาเกิดการเพิ่มตัว กระจายตัวขึ้น และเพิ่มการสมานตัวของแผลบริเวณเยื่อบุผิวกระจกตา

อาการตาแห้งที่เกิดขึ้นอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของกระจกตา เช่นกระจกตาเสื่อม,กระจกตาอักเสบ นำไปสู่การมองเห็นที่ลดลงและเป็นปัจจัยในการติดเชื้อที่กระจกตา

การระบุผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการตาแห้งได้ตั้งแต่ก่อนการผ่าตัดจะช่วยให้แพทย์วางแผนการรักษาเพื่อลดอาการตาแห้งหลังผ่าตัดได้ดีกว่า เพื่อประสิทธิภาพในการรักษา และวิทัศนในการมองเห็นที่ดีขึ้นของตัวคุณเอง การให้ความร่วมมือกับแพทย์ผู้ทำการรักษา จะช่วยให้คุณได้ผลประโยชน์ที่สูงสุดในการรักษา นอกจากนั้น การเลือกศูนย์เลสิกที่มีประสบการณ์และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญความชำนาญด้านการทำเลสิกโดยเฉพาะจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและผลลัพท์ตามที่คาดหวัง