Call Center
02-939-6006,
089-928-2020
  • English
  • ภาษาไทย

มุมสุขภาพตา

เลสิก กับการตั้งครรภ์

ถาม: ทำ เลสิก (Lasik)... อ่านเพิ่มเติม

มารู้จักกับโรคตาแห้ง       
น้ำตา    ... อ่านเพิ่มเติม

การเตรียมตัวก่อนทำเลสิก(LASIK Pre-Operation)
... อ่านเพิ่มเติม

วันแรกหลังการผ่าตัดเลสิก(Lasik)... อ่านเพิ่มเติม

การรักษาด้วยวิธีเลสิก มีข้อจำกัดอยู่บ้าง สำหรับคนไข้บางกลุ่ม... อ่านเพิ่มเติม

คอนแทคเลนส์แฟชั่น หรือที่รู้จักและเรียกกันทั่วไปว่า Big eyes นั้น ทราบหรือไม่ว่าความสวยงาม... อ่านเพิ่มเติม

Pages