Call Center
02-511-2111,
02-939-6006
  • English
  • ภาษาไทย

สายตายาวตามอายุครับ

Name: 
ปพน

ผมอายุ 49 เริ่มมีปัญหาสายตายาวประมาณ อายุ 47 ยาวประมาณ 100 ตอนนี้ 175 เริ่มคงที่ ปัญหาสายตายาวเวลามองไกลด้วย

สามารถรักษาสายตายาวได้หรือไม่ครับ และค่าใช้จ่ายประมาณ เท่าไรครับ 

 

LASERVISION
           สายตายาวตามอายุ

           สายตายาวตามอายุ มักจะเกิดกับทุกคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดวงตาของมนุษย์เรามีเลนส์แก้วตาตามธรรมชาติอยู่ด้านใน เลนส์แก้วตานี้จะค่อย ๆ ลดประสิทธิภาพไปเมื่ออายุมากขึ้น โดยจะเริ่มมีความยืดหยุ่นน้อยลง และกล้ามเนื้อตาก็จะเริ่มเสื่อมสภาพลงเช่นกัน ซึ่งต่างก็มีผลต่อความสามารถในการมองเห็น โดยเฉพาะการมองในระยะใกล้ ซึ่งภาวะนี้เรียกว่า “ภาวะสายตายาวตามอายุ”

          ขอแนะนำการรักษาสายตายาวตามอายุด้วยวิธี NV LASIK  ซึ่งทำให้สามารถมองเห็นในระยะไกลได้ชัดในตาข้างหนึ่ง และมองเห็นใกล้ได้ชัดในตาอีกข้างหนึ่ง ดวงตาแต่ละข้างจะมองเห็นวัตถุชัดเจนในระยะที่แตกต่างกันออกไป แต่ด้วยหลักการของ Blended vision ผู้เข้ารับการรักษาจะสามารถมองเห็นได้ชัดทั้งไกลและใกล้เมื่อใช้ตาทั้ง 2 ข้างพร้อม ๆ กัน

          สำหรับข้อมูลการเตรียมตัว รายละเอียดการรักษา เจ้าหน้าที่จัดส่งข้อมูลทางอีเมล์ให้เรียบร้อยค่ะ

ขอบคุณค่ะ