Call Center
02-511-2111,
089-928-2020
  • English
  • ภาษาไทย

ศักย์ภาพของคนเพื่อคุณภาพงาน

เลเซอร์วิชั่น เสริมสร้างความสุขในการทำงานและการบริการเป็นเลิศ กับบรรยากาศความสนุกและความรู้การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อคุณภาพงาน เสริมสร้างความสุขและพัฒนาการบริการอย่างเต็มที่

Thai

พญ.อรสินี เสนคุ้ม

รักษาสายตาด้วยวิธีเลสิค LV Signature FemtoLASIK

ก่อนเข้ารับการรักษา
ตาขวาสั้น -6.75 เอียง 50
ตาซ้ายสั้น -6.75 เอียง 75

ความรู้สึกก่อนการผ่าตัด
ชีวิตลำบากเวลาต้องใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์ เพราะต้องทำงานตลอด มีความกังวลเรื่องผลแทรกซ้อน จึงลังเลตอนก่อนจะทำและไม่แน่ใจเรื่องเวลาในการพักฟิ้น

Thai

คุณภัทรสุดา ตันเรืองฤทธิ์

รักษาสายตาด้วยวิธีเลสิค LV Signature FemtoLASIK

ก่อนเข้ารับการรักษา

ตาขวาสั้น 650 เอียง 475
ตาซ้ายสั้น 650 เอียง 400

ความรู้สึกก่อนการผ่าตัด

Thai

คุณศรัณย์ธร ตันเรืองฤทธิ์

รักษาสายตาด้วยวิธีเลสิค LV Signature FemtoLASIK

ก่อนเข้ารับการรักษา

ตาขวาสั้น 625 เอียง 400
ตาซ้ายสั้น 525 เอียง 500

ความรู้สึกก่อนการผ่าตัด

Thai

Pages

Subscribe to Laservisionthai RSS