Call Center
02-939-6006,
089-928-2020
 • English
 • ภาษาไทย

ทำความรู้จัก ต้อกระจก

“ต้อกระจก” สาเหตุเกิดจากการเสื่อมสภาพของเลนส์แก้วตา ทำให้เลนส์ตาซึ่งปกติแล้วจะมีลักษณะโปร่งใส่เหมือนกระจก กลายเป็นสีขาวขุ่น  ส่งผลให้แสงผ่านเข้าไปยังจอประสาทตาได้น้อยลง ทำให้เกิดอาการตาฟางหรือมืดมัว มองเห็นภาพไม่ชัด สังเกตการมองเห็นของตัวเองแล้วมีอาการเหล่านี้ ควรจะรีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจสภาพตาว่า เป็นต้อกระจกหรือไม่ จะได้รักษาก่อนที่จะเป็นมากจนมีอาการแทรกซ้อนจนไม่สามารถรักษาได้ทัน ต้อกระจกอาจสังเกตุได้จากอาการเหล่านี้คือ

Thai

ทำความรู้จัก สายตายาว

  สายตายาว เป็นภาวะที่กระจกตาหรือแก้วตามีกำลังในการหักเหแสงน้อยเกินไป หรือลูกตามีขนาดเล็กเกินไป จึงทำให้จุดรวมแสงของภาพไม่ว่าวัตถุนั้นจะอยู่ใกล้หรือไกลไม่ไปโฟกัสบนจอประสาทตา แต่กลับไปโฟกัสข้างหลังจอประสาทตาแทน จึงทำให้มองเห็นภาพได้ไม่ชัดทั้งใกล้และไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามองวัตถุที่อยู่ใกล้ จะมัวมากกว่ามองวัตถุที่อยู่ไกล

  สายตายาวแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะด้วยกันคือ 

  Thai

  Photorefractive Keratectomy

  Thai

  ข้อมูลสายตา

  ตาขวา

  ตาซ้าย

  Pages

  Subscribe to Laservisionthai RSS