Call Center
02-939-6006,
089-928-2020
  • English
  • ภาษาไทย

โปรโมชั่นร่วมกับธนาคารกรุงเทพ

โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

  • รับเงินคืน 8,000 บาท สำหรับการรักษาสายตาด้วย LVS FemtoLASIK  (ทุกรุ่น) 
  • รับเงินคืน 4,000 บาท สำหรับการรักษาสายตาด้วย Standard LASIK (ทุกรุ่น)

เงื่อนไข:  - สิทธิประโยชน์ได้เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต / เดบิต ธนาคารกรุงเทพเท่านั้น / สิทธิ์สำหรับการรักษาสายตา 2 ข้างในวันเดียวกัน / สิทธิ์ รับเงินคืน ดังกล่าวทาง LASER VISION มอบเป็นส่วนลดสำหรับค่าผ่าตัดเลสิคเท่านั้น / สิทธิ์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลา ถึง 31 ธันวาคม 2560