Call Center
02-511-2111,
02-939-6006
  • English
  • ภาษาไทย

ขอทราบรายละเอียดความแตกต่างของการทำเลสิคคะ

Name: 
หนิง

รายละเอียดขั้นตอนการทำเลสิคแต่ละแบบกับความแตกต่างของราคาค่าใช้จ่ายคะ

LASERVISION
การทำเลสิกแบ่งออกได้เป็น 2

การทำเลสิกแบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอนหลักๆด้วยกันคือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเปิดชั้นกระจกตาขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนความโค้งความหนาของกระจกตา

สำหรับในขั้นตอนการเปิดชั้นกระจกตา มีด้วยกัน 2 แบบคือ

Standard LASIK ใช้ใบมีด (Microkeratome)ในการเปิดชั้นกระจกตา 

FemtoLASIK (เลสิกไร้ใบมีด) ใช้เลเซอร์ (Femtosecond)ในการเปิดชั้นกระจกตา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาสายตาในระดับสูงมีโอกาศทำเลสิกได้มากขึ้น

              ก่อนเข้ารับการรักษาด้วยวิธีเลสิก ต้องเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาโดยละเอียดก่อน เพื่อตรวจดูความโค้ง ความหนาของกระจกตา ขนาดของรูม่านตา และโรคตาบางชนิด จากนั้นคุณหมอจะเป็นผู้แนะนำการรักษาที่เหมาะสมให้กับคนไข้แต่ละคนอีกครั้ง

            ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ รายละเอียดเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ทำการจัดส่งให้ทาง Email

            ขอบคุณค่ะ