Call Center
02-511-2111,
02-939-6006
  • English
  • ภาษาไทย

ทำเลสิกมาแล้วประมาณ 3-4 ปี แล้วมีอาการสายตาเอียงเพิ่มขึ้นในปีนี้

Name: 
สุวิตา จิตร์เจริญ

ทำเลสิกมาแล้วประมาณ 3-4 ปี แล้วมีอาการสายตาเอียงเพิ่มขึ้นในปีนี้ ตอนทำมาครั้งแรกแก้สายตาเอียงด้วย แต่ตอนนี้สายตาด้านขวาเอียงเพิ่มขึ้นเป็น 150 เกิดจากอะไรคะ แล้วต้องแก้ไขอย่างไรคะ

LASERVISION
การทำเลสิค

การทำเลสิค สามารถแก้ไขปัญหาสายตาสั้นและสายตาเอียงได้พร้อมกัน และเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวร โอกาสที่ค่าสายตาจะกลับมาสั้นอีกนั้นถือว่าน้อยมาก แต่ก็เป็นไปได้ ด้วยปัจจัยการใช้สายตาเยอะ ไม่ค่อยได้พักผ่อน หรือภาวะร่างกายบางอย่าง เป็นต้น

สำหรับกรณีของคุณสุวิตา ที่มีค่าสายตาเอียงเพิ่มขึ้นมาในตานั้น แนะนำให้คนไข้เข้ารับการตรวจพบคุณหมอคะ เพื่อว่าจะได้ตรวจดูค่าสายตา และภาวะค่าสายตาที่เพิ่มขึ้น

สำหรับการแก้ไขโดยปกติแล้วสามารเติมเลเซอร์ได้แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตา และดุลพินิจของคนไข้ร่วมกับแพทย์ ติดต่อนัดหมายโดยตรงได้ที่ 0-2511-2111 ,089-928-2020 , Email:info@laservisionthai.com

ขอบคุณค่ะ