Call Center
02-511-2111,
02-939-6006
  • English
  • ภาษาไทย

ปรึกษาเรื่องการทำเลสิก

Name: 
Waris Mohtong

สวัสดีครับ ขอสอบถามเรื่องการแก้ไขสายตาหน่อยครับ

ผมอายุ 16 ปี ผมมีความประสงค์ที่จะแก้ไขสายตาเพื่อไปสอบเตรียมทหารครับ สายตาสั้น 250 เอียงเล็กน้อย

แต่รูม่านตาใหญ่ประมาณ 7.8 mm

เคยไปตรวจสภาพตาแล้ว แพทย์บอกถ้าทำแล้วอาจมีแสงกระจายตอนกลางคืน แพทย์เลยไม่อนุญาตให้ทำ

*ทางเลเซอร์วิชชั่น มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ

ผมสามารถแก้ไขได้หรือป่าว มีวิธีใดบ้างในการแก้ไขในกรณีรูม่านตาใหญ่ครับ

ขอบคุณครับ

LASERVISION
สำหรับคนที่มีขนาดรูม่านตาใหญ่

สำหรับคนที่มีขนาดรูม่านตาใหญ่กว่าปกติ และในเวลากลางคืนจะทำให้รูม่านตาขยายใหญ่ขึ้นอีก การรับแสงจากข้างนอกเข้ามาจำนวนมาก ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดแสงกระจายได้ค่ะ แต่ในปัจจุบัน ที่ LASER VISION เรามีเทคโนโนยีเทคโนโลยี wafefront ช่วยลดภาวะการเกิดแสงกระจายเวลากลางคืน และเทคโนโลยี LV Signature Femto LASIK การแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์เข้ามาช่วยอีก ลดปัญหาปัญหาแสงกระจาย เพิ่มคุณภาพในการมองเห็น 

เบื้องต้นทางเลเซอร์วิชั่นขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดจากจักษุแพทย์ของทางศูนย์ฯ ก่อนนะคะ เนื่องจากระหว่างการตรวจจะต้องมีการประเมินสภาพตาหลาย ๆ ด้าน เช่น ระดับความผิดปกติของสายตา ระดับความสามารถในการมองเห็น ค่าความโค้งและความหนาของกระจกตา ขนาดรูม่านตา ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาในการให้คำแนะนำในการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพตาของท่านมากที่สุดค่ะ