Call Center
02-511-2111,
02-939-6006
  • English
  • ภาษาไทย

สอบถามการทำ Lasik

Name: 
noom

ตอนนี้ตรวจสภาพตามาสายตาสั้น ประมาณ 1150 ทั้งสองข้าง ความหนากระจกตาก็ปกติดี อยากทราบว่ารักษาด้วย lasik ได้หรือไม่ครับถ้าไม่ได้พอจะเป็นวิธีไหนที่จะรักษาได้ครับ และค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับ

LASERVISION
Laser Vision

Laser Vision ต้องขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจที่จะทำเลสิกกับทางเลเซอร์วิชั่น ทั้งนี้ จากค่าสายตาที่แจ้งมานั้น -11.50 นั้นเป็นความผิดปกติระดับสูง ทางเลเซอร์วิชั่นขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดจากจักษุแพทย์ของทางศูนย์ฯ ก่อนนะคะ เนื่องจากระหว่างการตรวจจะต้องมีการประเมินสภาพตาหลาย ๆ ด้าน เช่น ระดับความผิดปกติของสายตา ระดับความสามารถในการมองเห็น ค่าความโค้งและความหนาของกระจกตา ขนาดรูม่านตา ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาในการให้คำแนะนำในการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพตาของท่านมากที่สุดค่ะ 

ปัจจุบัน Laser Vision ได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการทำ LASIK หรือที่เรียกว่า LV Signature FemtoLASIK (เลสิกไร้ใบมีด) โดยใช้เครื่อง LDV Femtosecond Laser จึงทำให้การทำLASIK เป็นการรักษาสายตาที่ใช้แสงเลเซอร์ในทุกขั้นตอน หรือ เป็นการรักษาโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยใบมีดอีกต่อไปซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำและปลอดภัยสูงสุดในการรักษา ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้กับกลุ่มผู้ที่มีปัญหาค่าสายตาสูง กระจกตาบาง ช่วยประหยัดเนื้อกระจกตา การฟื้นตัวหลังผ่าตัดรวดเร็ว  หากในกรณีที่แพทย์พิจารณาแล้ว ไม่สามารถทำการรักษาสายตาได้ด้วยวิธีเลสิค แพทย์อาจจะแนะนำเป็นวิธีการรักษาสายตาด้วยวิธีการใส่เลนส์เสริมแทนค่ะ

สำหรับข้อมูลการเตรียมตัว รายละเอียดการรักษา และข้อมูลเพิ่มเติ่มอื่นๆ ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดส่งทาง email เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

         ขอบคุณค่ะ