Call Center
02-511-2111,
02-939-6006
  • English
  • ภาษาไทย

สอบถามรายละเอียดค่ะ

Name: 
cream

ผู้ชาย 22ปี สายตาสั้น 1100 ทั้งสองข้าง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มียาทานประจำ อยากสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายการทำเลสิกค่ะ โดยเฉพาะการทำ Phakit IOL ขอบพระคุณค่ะ

LASERVISION
         

           เลเซอร์วิชั่นมีเครื่องมือที่ทันสมัย เหมาะสำหรับคนที่มีค่าสายตาผิดปกติระดับสูง หรือกระจกตาบาง เช่น

LV Signature FemtoLASIK เลเซอร์ไร้ใบมีดซึ่งจะประหยัดกระจกตา

Phakic IOL เป็นวิธีการรักษาสายตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นหรือยาวที่ผิดปกติมาก หรือมีกระจกตาบางเกินไป จึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถรักษาสายตาด้วยวิธี PRK หรือ LASIK ได้

           ทั้งนี้ขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดจากจักษุแพทย์ของทางศูนย์ฯ ก่อน ซึ่งในระหว่างการตรวจจะต้องมีการประเมินสภาพตาหลาย ๆ ด้าน เช่น ระดับความผิดปกติของสายตาระดับความสามารถในการมองเห็น ค่าความโค้งและความหนาของกระจกตา ขนาดรูม่านตา ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาในการให้คำแนะนำในการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพตาของท่านมากที่สุดและในกรณีที่ตรวจแล้วไม่สามารถทำเลสิกได้แพทย์อาจจะแนะนำการรักษาชนิดใส่เลนส์เสริมค่ะ

        สำหรับข้อมูลการเตรียมตัว รายละเอียดการรักษา และข้อมูลเพิ่มเติ่มอื่นๆ ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดส่งทาง email เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

         ขอบคุณค่ะ