Call Center
02-511-2111,
02-939-6006
  • English
  • ภาษาไทย

อยากทราบว่าอาการของหนูสามารถรักษาได้ไหม

Name: 
ปริยาภรณ์

ตาขวาสั้น ประมาณ250 ตาซ้าย สั่น700 และเอียง 100 เคยไปหาหมอมา

หมอบอก ตาขี้เกียจ เยื่อกระจกบาง ไม่มีวิธีรักษา. อยากถามว่ายังวิธีไหมค่ะ

LASERVISION
สำหรับข้อมูลของท่านที่แจ้งมาว

สำหรับข้อมูลของท่านที่แจ้งมาว่ามีสายตาสั้น ร่วมกับอาการตาขี้เกียจนั้น ขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดจากจักษุแพทย์ของทางศูนย์ฯ ก่อนนะคะ ว่าสามารถแก้ไขด้วยวิธีเลสิกแล้วการมองเห็นดีขึ้นจากเดิมหรือไม่ เพราะเลสิกสามารถแก้ไขได้แค่ค่าสายตาส่วนอาการตาขี้เกียจแก้ให้หายขาดไม่ได้ค่ะ รวมทั้งระหว่างการตรวจจะต้องมีการประเมินสภาพตาหลาย ๆ ด้าน เช่น ระดับความผิดปกติของสายตาระดับความสามารถในการมองเห็น ค่าความโค้งและความหนาของกระจกตา ขนาดรูม่านตา ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาในการให้คำแนะนำในการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพตาของท่านมากที่สุดค่ะ

                ข้อมูลการเตรียมตัว รายละเอียดการรักษา และข้อมูลเพิ่มเติ่มอื่นๆ ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดส่งทาง email เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะ