Call Center
02-511-2111,
02-939-6006
  • English
  • ภาษาไทย

เลซิค กับโรค Granular corneal Dystrophy

Name: 
Nattita

พอดีตรงจที่อื่นมาหมอบอกว่าเป็นโรค Granular Corneal Dystrophy ไม่สามารถทำได้ ที่นี้ทำได้ไหมค่ะ

LASERVISION
กรณีภาวะกระจกตาเสื่อม

กรณีภาวะกระจกตาเสื่อม หากยังอยู่ในช่วงขั้นต้น การเสื่อมนิ่งไม่มากขึ้น ไม่รบกวนการมองเห็น อาจจะสามารถทำเลสิกได้แต่ทั้งนี้การทำเลสิกคือการแก้ปัญหาภาวะสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียงแต่ไม่ช่วยเรื่องการรักษาภาวะกระจกตาเสื่อม แต่หากอยู่ในขั้นที่รบกวนการมองเห็น ขุ่น มองไม่ชัด จะต้องรับการรักษาภาวะกระจกตาเสื่อมก่อน จากนั้นถึงค่อยปรึกษาจักษุแพทย์เรื่องการแก้ปัญหาภาวะสายตาสั้น ยาว เอียงด้วยวิธีเลสิกค่ะ