Call Center
02-511-2111,
02-939-6006
  • English
  • ภาษาไทย

ขั้นตอนการปฏิบัติตัวหลังการเข้ารับการรักษาโรคต้อกระจก

  ●  ห้ามไม่ให้น้ำหรือฝุ่นละอองเข้าตา
  ●  ห้ามการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนถึงตา
  ●  ยาหยอดตาที่แพทย์ให้ไปควรหยอดตา เฉพาะข้างที่ผ่าตัดเท่านั้น
  ●  หลีกเลี่ยงโลชั่นหรือการแต่งหน้ารอบๆ ดวงตา
  ●  ใส่แว่นกันแดดขณะออกไปข้างนอก หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่น ควันเยอะ
  ●  อาจมีอาการตาแดง เคืองตา ไม่สบายตา อาการเหล่านี้จะค่อยๆลดลง และการมองเห็นจะดีขึ้นเรื่อย ๆ
  ●  หลังผ่าตัด 2 เดือนแรก ห้ามยกของหนัก และห้ามทำงานหนักที่จะกระเทือนถึงตาได้
  ●  ควรมาตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาตามที่แพทย์นัด

การตรวจเพื่อติดตามผลการรักษา
      โดยปกติแล้ว หลังการเข้ารับการรักษาโรคต้อกระจก แพทย์จะนัดท่านมาตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาเป็นระยะๆ คือ 1 วัน, 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี และ 2 ปี  (หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามคำแนะนำของแพทย์) หลังจากนั้น Laser Vision ขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อดูแลดวงตาของท่าน ให้มีสุขภาพตาที่ดีตลอดไป