Call Center
02-939-6006,
089-928-2020
 • English
 • ภาษาไทย

STANDARD LASIK (เลสิค)

Standard LASIK คืออะไร

             การรักษาสายตาสั้น เอียง และยาวโดยกำเนิด โดยการปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาด้วยเครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ให้ได้ ความโค้งที่แสงตกลงที่จุดรับภาพพอดีเลสิค ถือเป็นวิธีการรักษาสายตาที่ปลอดภัย แม่นยำ สะดวก รวดเร็วด้วยเวลาเพียงข้างละ 15 นาที เนื่องจากสภาพตาของแต่ละบุคคลจะมีสภาพแตกต่างกันออกไป ทั้งค่าสายตา ค่าความโค้งและความหนาของกระจกตา หรือ ขนาดรูม่านตา Laser Vision International LASIK Center จึงได้เลือกสรรเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพตาของแต่ละบุคคล  สำหรับเทคโนโลยีในการรักษาสายตาด้วยวิเลสิค ที่ Laser Vision มีด้วยกัน 3 ระบบ ได้แก่

1. LV Premeire LASIK ใช้เลเซอร์ที่มีความแม่นยำสูง ปรับสภาพความโค้งของกระจกตา เพื่อให้แสงตกลงที่จุดรับภาพพอดี สามารถแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติได้

คุณสมบัติ

 •  สามารถรักษาสายตาสั้น ยาวโดยกำเนิด และเอียง
 •  ประหยัดเนื้อกระจกตา (Tissue Saving)

การปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตา
สำหรับสายตาสั้น - สายตาเอียง

การปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตา 
สำหรับสายตายาวโดยกำเนิด - สายตาเอียง

2. LV Optimized LASIK   ใช้เลเซอร์ปรับสภาพความโค้งของกระจกตาด้วยโปรแกรมพิเศษ Optimized Aspheric ทำให้เกิดความต่อเนื่องของความโค้งของกระจกตา กระจกตาที่ได้รับการปรับแต่งจึงมีรูปร่างใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด สามารถลดโอกาสการเกิดแสงกระจายได้

คุณสมบัติ

 • สามารถรักษาสายตาสั้น ยาวโดยกำเนิด และเอียง
 • ประหยัดเนื้อกระจกตา (Tissue Saving)
 • คงรูปร่างความโค้งของกระจกตาให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดหลังการรักษา (Optimized Aspheric)
 • Wavefront Plus รักษาความเพี้ยนในการรวมแสงระดับสูง
 • เพิ่มคุณภาพการมองเห็นทั้งกลางวันและกลางคืน
 • ระบบสแกนลายม่านตา เพื่อความแม่นยำในการรักษามากยิ่งขึ้น (Iris Scanning)

ก่อนทำเลสิค  รูปร่างของกระจกตา ตามธรรมชาติมีลักษณะเป็นรูประฆังคว่ำ

 • รูปร่างกระจกตาก่อนทำเลสิก
   
 • รูปร่างกระจกตาที่ไม่เป็นธรรมชาติ ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการมองเห็น
   
 • LV Optimized LASIK ทำให้รูปร่างกระจกตาหลังทำเลสิกยังคงใกล้เคียงธรรมชาติ ช่วยลดปัญหา

3. LV Platinum LASIK  สามารถตรวจวิเคราะห์ความเพี้ยนในการรวมแสงทั้ง 2 ระดับออกมาได้ และคำนวณเป็นข้อมูลพร้อมกับสร้างรูปแบบการยิงเลเซอร์เฉพาะรายบุคคล ส่งต่อไปยังเครื่องเลเซอร์ และสั่งให้เครื่องเลเซอร์รักษาไปตามรูปแบบที่สร้างไว้ได้ ทั้งนี้โดยการใช้เลเซอร์ที่มีขนาดเล็กเป็นจุด ขนาดน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ในการแก้ไขความเพี้ยนในระดับสูง ซึ่งนอกจากจะทำให้ค่าสายตาปกติแล้ว ยังช่วยคงสภาพความโค้งของกระจกตาให้ใกล้เคียงธรรมชาติ โดยอาศัยข้อมูลจากการวัด Wavefront นอกจากนี้ยังมีระบบสแกนลายม่านตา เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการติดตามการกลอกตา โดยมีความเร็วในการติดตามสูงถึง 200 เฮิร์ต เพื่อการรักษาที่สมบูรณ์แบบที่สุด

คุณสมบัติ

 • สามารถรักษาสายตาสั้น ยาวโดยกำเนิด และเอียง
 • ประหยัดเนื้อกระจกตา (Tissue Saving)
 • คงรูปร่างความโค้งของกระจกตาให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดหลังการรักษา (Optimized Aspheric)
 • Wavefront Plus รักษาความเพี้ยนในการรวมแสงระดับสูง
 • เพิ่มคุณภาพการมองเห็นทั้งกลางวันและกลางคืน
 • ระบบสแกนลายม่านตา เพื่อความแม่นยำในการรักษามากยิ่งขึ้น (Iris Scanning)
ลำแสงที่เกิดการเบี่ยงเบนขณะสะท้อนออกจากตา ที่มีความเพี้ยนของการรวมแสงผิดปกติ
ลำแสงที่เป็นระเบียบขณะสะท้อนออกจากตาที่มีการรวมแสงสมบูรณ์แบบ
เพื่อแก้ไขให้เกิดการรวมแสงที่สมบูรณ์แบบจำเป็นต้องใช้เลเซอร์ที่มีลำแสงขนาดเล็กเป็นจุด

           สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียง ถือเป็นความเพี้ยนในการรวมแสงระดับต่ำ นอกเหนือจากนี้ ดวงตาของเรายังมีความเพี้ยนในการรวมแสงระดับสูง ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ แต่ส่งผลให้ความชัดเจนในการมองเห็นลดน้อยลงได้

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมกับการรักษาสายตาด้วยวิธี Standard LASIK

​คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมกับการรักษาสายตาด้วยวิธี Standard LASIK

 1. ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะลดการพึ่งพาแว่นตา หรือคอนแทคเลนส์ เนื่องจากเกิดปัญหาในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพที่ไม่เอื้ออำนวย ต่อการใช้แว่นตา หรือคอนแทคเลนส์
 2. ผู้เข้ารับการรักษาควรมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และมีระดับสายตาคงที่อย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากผู้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี สายตาจะยังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงควร รอให้อายุถึง 18 ปีเพื่อให้ค่าสายตาคงที่ ก่อนเข้ารับการรักษา
 3. ไม่มีโรคที่เป็นข้อห้ามของการทำ LASIK เช่น โรคต้อหิน โรคจอประสาทตา หรือ โรค SLE
 4. ไม่ควรอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ เนื่องจากเป็นระยะที่ฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าสายตาเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงควรรอให้คลอดบุตรเสียก่อน
 5. สำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป การรักษาเป็นการทำให้ระดับสายตากลับมาเป็นปกติ ดังนั้นอาจมีความจำเป็นต้องใช้แว่นในการอ่านหนังสือ เช่นเดียวกับคนสายตาปกติทั่วไป
 6. มีความเข้าใจ และความคาดหวังที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาด้วยวิธีเลสิค

ขั้นตอนก่อนการรักษาด้วยวิธี Standard LASIK

ผู้เข้ารับการรักษาจำเป็นต้องได้รับการตรวจและประเมินสภาพตาอย่างละเอียดจาก จักษุแพทย์เสียก่อน โดยควรมีการเตรียมตัว ก่อนเข้ารับการตรวจและประเมินสภาพตา ดังนี้

 1. ควรถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า เนื่องจากคอนแทคเลนส์จะกดทับกระจกตา การถอดคอนแทคเลนส์นี้เพื่อให้กระจกตาคืนรูปร่างตามธรรมชาติ เพื่อผลการตรวจที่แม่นยำมากที่สุด ทั้งนี้ระหว่างที่ถอดคอนแทคเลนส์ท่านสามารถใช้แว่นสายตาแทนได้ตามปกติ
  - อย่างน้อย 3 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
  - อย่างน้อย 7 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง
 2. ควรนำเพื่อนหรือญาติมาด้วย เนื่องจากการตรวจสภาพสายตานั้นจะมีการหยอดยาขยายม่านตาด้วย ซึ่งจะทำให้การมองเห็นไม่ชัดและสู้แสงจ้าไม่ได้ คุณจึงไม่สามารถขับรถกลับบ้านเองได้
 3. หากเป็นไปได้ควรนำแว่นกันแดดมาด้วย

ขั้นตอนการตรวจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนในการตรวจต่างๆ ดังนี้

 • ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่อง Auto Refractometer
 • ตรวจวัดค่าความดันตาด้วยเครื่อง IOP
 • ตรวจค่าความโค้งความหนาของกระจกตาด้วยเครื่อง Pentacam
 • ตรวจค่าความเพี้ยนในการรวมแสงระดับสูงด้วย OPD Scan
 • ตรวจวัดระดับการมองเห็น
 • ตรวจวัดค่าความผิดปกติของสายตาก่อนและหลังการขยายม่านตา
 • ตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดโดยจักษุแพทย์

ระหว่างการตรวจท่านจะได้รับชม Multimedia เพื่อศึกษาข้อมูลการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิค โดยละเอียดก่อนพบแพทย์ ทั้งนี้ หากท่านยังมีข้อสงสัยใดๆ ท่านสามารถสอบถามแพทย์ของท่านได้โดยตรง

การรักษาสายตาด้วยวิธี Standard LASIK นั้น จะประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญๆ 2 ขั้นตอน คือ

เร่ิมจากขั้นตอนการแยกชั้นกระจกตา และ ขั้นตอนการใช้ Excimer Laser ปรับความโค้งของกระจกตา ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยในปัจจุบันนี้ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการมองเห็นจึงเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทำได้ภายในเวลาเพียง 15 นาที โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 • เริ่มต้นด้วยการหยอดยาชาและยาฆ่าเชื้อก่อนการผ่าตัดประมาณ 20-30 นาที ในระหว่างนี้แพทย์จะอธิบายขั้นตอนในการรักษา
 • ผู้เข้ารับการรักษานอนราบบนเตียง แพทย์จะทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ตาเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากนั้นจะใส่เครื่องมือช่วยเปิดตาเพื่อป้องกันการกะพริบตา
 • ทำการแยกชั้นกระจกตาด้วยเครื่อง Microkeratome ชั้นกระจกตาที่แยกออกมาจะถูกเปิดออกและพับไว้ในลักษณะที่คล้ายกับการเปิดหน้าต่าง
 • จากนั้นแพทย์จะทำการปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาด้วยเครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์
  - การแก้ไขสายตาสั้น : ทำได้โดยการปรับความโค้งของกระจกตาส่วนกลางให้น้อยลง
  - การแก้ไขสายตายาว : ทำได้โดยการปรับความโค้งของกระจกตาส่วนกลางให้มากขึ้น
  - การแก้ไขสายตาเอียง : ทำได้โดยการปรับให้กระจกตามีความโค้งเท่ากันในแต่ละแนว

การแก้ไขสายตาสั้น  

การแก้ไขสายตายาว

การแก้ไขสายตาเอียง

 • สุดท้ายแพทย์จะทำการปิดชั้นกระจกตาที่พับไว้กลับเข้าที่เดิม ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที ชั้นกระจกตาจะสมานเข้ากันเองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องเย็บ เสร็จแล้วแพทย์จะทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ดวงตา แล้วปิดฝาครอบตาไว้ 1 คืนเพื่อป้องกันการขยี้ตา ฝาครอบตานี้มีรูเล็กๆ ให้มองผ่านได้ เสร็จแล้วสามารถกลับบ้านได้ทันที โดยจะสามารถมองเห็นผ่านรูเล็กๆ ดังกล่าวได้ แต่ไม่ถึงกับชัดเจนนัก แพทย์จะนัดเปิดฝาครอบตาและตรวจดูความเรียบร้อยของแผลในวันรุ่งขึ้น

ขั้นตอนระหว่างเข้ารับการรักษาด้วยวิธี Standard LASIK

ผู้ที่ตัดสินใจเข้ารับการรักษาสายตาด้วยวิธี Standard LASIK ควรเตรียมตัว ดังนี้

 • ควรถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า
  - อย่างน้อย 3 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
  - อย่างน้อย 7 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง
 • งดแต่งหน้า โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ดวงตา
 • งดฉีดสเปรย์และน้ำหอมทุกชนิด
 • หากเป็นไปได้ กรุณาสวมเสื้อที่มีกระดุมด้านหน้าอาบน้ำ สระผมให้เรียบร้อย
 • ควรมีเพื่อนหรือญาติมาด้วยเพื่อนำท่านกลับบ้าน

ขั้นตอนการปฏิบัติตัวหลังการรักษาด้วยวิธี Standard LASIK

การปฏิบัติตัวหลังการรักษาในคืนแรก

 • หากมีน้ำตาไหลมาก หรือคันบริเวณรอบ ๆ ตา ไม่ควรแกะฝาครอบตาออกโดยเด็ดขาด อาจใช้สำลีซับน้ำตารอบ ๆ ฝาครอบตาได้
 • ควรพักผ่อนมาก ๆ พยายามอย่าทดสอบการมองเห็นหลังการผ่าตัดโดยการดูโทรทัศน์ หรืออ่านหนังสือ หากนอนไม่หลับให้รับประทานยานอนหลับ 1 เม็ด

การปฏิบัติตัวหลังการรักษาในสัปดาห์แรก

 • ระมัดระวังไม่ให้น้ำหรือฝุ่นเข้าตา และไม่ควรขยี้ตาโดยเด็ดขาด
 • ปิดฝาครอบตาก่อนนอนทุกคืนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการเผลอขยี้ตาระหว่างนอนหลับ
 • หยอดยาปฏิชีวนะและน้ำตาเทียมตามคำแนะนำของแพทย์
 • ควรหลีกเลี่ยงการไปสถานที่ที่มีฝุ่นละอองมาก หากเลี่ยงไม่ได้ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อป้องกันฝุ่นและลมเข้าตา
 • งดการแต่งหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ดวงตา
 • ควรสวมแว่นกันแดด เมื่อต้องทำกิจกรรมในสถานที่ที่มีแสงจ้า
 • งดการว่ายน้ำเป็นเวลา 2 สัปดาห์  และงดการดำน้ำเป็นเวลา 1 เดือน

การตรวจเพื่อติดตามผลการรักษา

โดยปกติแล้ว หลังการเข้ารับการรักษาสายตาด้วยวิธี Standard LASIK แพทย์จะนัดท่านมาตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาเป็นระยะๆ คือ 1 วัน, 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน, 1 ปี และ 2 ปี หลังจากนั้น Laser Vision ขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อดูแลดวงตาของท่าน ให้มีสุขภาพตาที่ดีตลอดไป