fbpx บริการนัดหมายออนไลน์ | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia
  • Burmese

บริการนัดหมายออนไลน์

Laser Vision ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ระบบนัดหมายออนไลน์เพื่อความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการและประเมินสภาพสายตาโดยละเอียด
เพียงท่านระบุแพทย์ผู้ทำการรักษารวมถึงวันและเวลานัดหมายที่ต้องการ พร้อมส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์นี้
เจ้าหน้าที่ของ Laser Vision จะติดต่อท่านกลับไป เพื่อยืนยันการนัดหมายโดยเร็วที่สุด หรือต้องการสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ที่ Call Center 02-939-6006

ข้อมูลการนัดหมาย
ข้อมูลสายตา

ตาขวา

ตาซ้าย

แพทย์ผู้ทำการรักษา