fbpx ทำไมต้อง LASER VISION | Laservisionthai

Call Center
 • ภาษาไทย
 • English
 • Bahasa Indonesia

ทำไมต้อง LASER VISION

Laser Vision International LASIK Center ถือเป็นศูนย์เลสิกที่ได้รับรับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถือความเป็นมืออาชีพทางด้านต่าง ๆ

มืออาชีพทางด้านทีมแพทย์ ( Pro Medical Team )
 • Laser Vision เราให้บริการรักษาสายตาโดยทีม คณาจารย์จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระจกตาและการรักษาสายตาผิดปกติ (Cornea and Refractive Surgery Specialist) ที่ผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศ และมีประสบการณ์สูงในการรักษาด้วยวิธีเลสิก (LASIK) อย่าง “มืออาชีพ”
 • ทีมจักษุแพทย์ของ Laser Vision ยังเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยเฉพาะทางด้านเลสิก (LASIK) ในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับมาตรฐานในการรักษาให้ทัดเทียมกับมาตรฐานโลกตลอดเวลา การรักษาของ Laser Vision จึงอิงตามหลักวิชาการและหลักแห่งความถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการรักษาทุกท่านอุ่นใจในมาตรฐานทางวิชาการสูงสุดที่เรามีอยู่
มืออาชีพทางด้านเทคโนโลยี ( Pro Technology LASER )
 • ที่ Laser Vision ด้วยความเป็น “มืออาชีพ” เราเลือกสรรเฉพาะเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความแม่นยำและปลอดภัยสูงสุด โดยได้แบ่งเครื่องเลเซอร์ออกเป็น 3 รูปแบบ เพื่อเลือกให้ตรงตามความเหมาะสมของผู้เข้ารับการรักษาแต่ละท่าน
 • Laser Vision คำนึงถึงความปลอดภัยของท่าน เราจึงเลือกใช้เครื่องมือแยกชั้นกระจกตา (Microkeratome) รุ่น Carriazo Barraquer (C&B)เทคโนโลยีล่าสุดจากฝรั่งเศสที่มีระบบนิรภัยสูญญากาศถึง 2 ชั้น และ  MK2000 ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเหมาะสมกับขนาดดวงตาของคนเอเชียโดยเฉพาะ
 • เมื่อผสมผสานกับการทำงานของระบบติดตามการกลอกตา (Eye Tracking) ที่ช่วยป้องกันความผิดพลาดระหว่างการยิงเลเซอร์ ทำให้ Laser Vision เป็นหนึ่งในเลสิกเซ็นเตอร์เพียงไม่กี่แห่งในโลกที่เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่จะหาได้ในปัจจุบัน

Laser Vision  ถือเป็นศูนย์รักษาสายตาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้ทำการติดตั้งเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์ (Femtosecond Laser)
และนำมาใช้ในการรักษาจนประสบความสำเร็จได้รับผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

มืออาชีพทางด้านประสบการณ์ ( Pro Experience LASIK )
 • บุคลากรทุกระดับของ Laser Vision ได้ผ่านการฝึกอบรม และทดสอบทางด้านการรักษาสายตาอย่างต่อเนื่อง จึงเต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์ นอกจากนี้
  เรายังมี ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เพื่อควบคุมมาตรฐานการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
มืออาชีพทางด้านบริการ ( Pro Service LASIK )
 • ที่ Laser Vision เรามุ่งเน้นความเป็น “มืออาชีพ” ทางด้านการบริการ โดยจัดอบรมความรู้ด้านการให้บริการ เพื่อให้ท่านได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น และการดูแลอย่างสุภาพ ใกล้ชิด เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวของเราอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังเข้ารับการรักษา
 • Laser Vision ได้จัดการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านเลสิกโดยเฉพาะแก่ บุคลากรทุกระดับอยู่ตลอดเวลา ทุกท่านจึงมั่นใจได้กับข้อมูลที่จะได้รับ การให้คำปรึกษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้เข้ารับการรักษาแต่ละราย

ก้าวไปข้างหน้า : เรามุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมกันทั้งทีมแพทย์ ผู้บริการและบุคลากรทุกท่าน
โดยเน้นการให้บริการทางด้านเลสิกให้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ พร้อมทั้งนวัตกรรมทางด้านการแพทย์
การบริการและการบริหารองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้เข้ารับการรักษาทุกท่าน