fbpx cataract-promotion-th | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

ศูนย์รักษาสายตา LASER VISION ให้บริการรักษาปัญหาสายตาผิดปกติ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยภายใต้การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008

ศูนย์รักษาสายตา Laser Vision ขอแนะนำ การรักษาต้อกระจกด้วยวิธี การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulsification) เป็นวิธีการรักษาต้อกระจกโดยการใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasound) สลายต้อกระจกหรือเลนส์ขาวขุ่นที่เสื่อมสภาพแล้วดูดออกมา และใส่เลนส์แก้วตาเทียมขนาดเล็กเข้าไปแทนที่เลนส์แก้วตาเดิม

สำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้น ยาว หรือเอียง ร่วมด้วยนั้นแพทย์จะใส่เลนส์ที่มีกำลังการรวมแสงพอดีกับค่าสายตาเข้าไปในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติเหล่านั้น ทำให้สามารถกลับมามองเห็นได้อย่างรวดเร็ว

การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulsification) เป็นวิธีการรักษาที่ได้รับความนิยมเนื่องจากแผลผ่าตัดจะมีขนาดเล็ก การผ่าตัดใช้เวลาน้อย ไม่จำเป็นต้องมีการเย็บแผล นอกจากนี้ยังไม่ต้องฉีดยาหรือดมยาสลบ สามารภกลับบ้านได้ทันทีหลังจากทำการผ่าตัด ถือ เป็นการรักษาที่มีความปลอดภัยสูง

โดยผู้ที่จะเข้ารับการรักษาโรคต้อกระจก ควรได้รับการตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดก่อน เพื่อให้แพทย์พิจารณาว่าสภาพตาของท่านเหมาะสมกับการรักษาหรือไม่ และเลนส์เทียมชนิดใดเหมาะสมกับสภาพตาของท่านมากที่สุด

LASER VISION International LASIK Center….ผู้บุกเบิกการทำเลสิคไร้ใบมีด ด้วยประสบการณ์และการบริการมาตรฐานสากลยาวนานกว่า 17 ปี 
สอบถามเพิ่มเติม Call Center: 02-939-6006, 089-928-2020 www.laservisionthai.com

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

cataract-promotion-th

ข้อมูลสายตา

ตาขวา 

ตาซ้าย