Call Center
  • English
  • ภาษาไทย

สายตายาวตามอายุค่าใช้จ่ายในการทำเลซิคเพื่อรักษา

Name: 
น้ำฝน มั่งทองคำ
LASERVISION
ทางเลเซอร์วิชั่นขอแนะนำให้ท่า

ทางเลเซอร์วิชั่นขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดจากจักษุแพทย์ของทางศูนย์ฯก่อนนะคะ เนื่องจากระหว่างการตรวจจะต้องมีการประเมินสภาพตาหลายๆ ด้าน เช่น ระดับความผิดปกติของสายตา ระดับความสามารถในการมองเห็น ค่าความโค้งและความหนาของกระจกตา ขนาดรูม่านตา ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาในการให้คำแนะนำในการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพตาของท่านมากที่สุดค่ะ

สำหรับการเข้ารับการรักษาสายตาด้วยวิธี LASIK นั้น จะใช้เวลาประมาณ 3 -4 ชั่วโมง และต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า ดังนี้
1. ถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า  
· อย่างน้อย 3 วันสำหรับคอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
· อย่างน้อย 7 วันสำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง
2. ระหว่างการตรวจจะมีการขยายม่านตา ทำให้เกิดอาการมองเห็นภาพไม่ชัด สู้แสงจ้าไม่ได้ (อาการนี้จะคงอยู่ประมาณ 4-6 ชั่วโมง) ท่านจึงควรนำเพื่อนหรือญาติมาด้วย เพื่อนำท่านกลับบ้าน และไม่แนะนำให้ขับรถมาเองเพียงลำพัง
3. หากเป็นไปได้ ควรนำแว่นกันแดดมาด้วย

สายตายาวตามอายุ ส่วนใหญ่มักจะเกิดกับผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป โดยปกติ ดวงตาของมนุษย์เรามีเลนส์แก้วตาตามธรรมชาติอยู่ด้านใน ซึ่งเลนส์แก้วตานี้จะค่อยๆ ลดประสิทธิภาพไปเมื่ออายุมากขึ้น โดยจะเริ่มมีความยืดหยุ่นน้อยลง และกล้ามเนื้อตาก็จะเริ่มเสื่อมสภาพลง ซึ่งต่างก็มีผลต่อความสามารถในการมองเห็น โดยเฉพาะการมองในระยะใกล้ ซึ่งภาวะเหล่านี้เรียกว่า “ภาวะสายตายาวตามอายุ” การรักษาสายตายาวตามอายุที่ Laser Vision เลือกให้กับผู้เข้าทำการรักษา คือ

NV LASIK เป็นการรักษาสายตาด้วยวิธี LASIK โดยมี Software ใหม่ที่สลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าการรักษาสายตาสั้น ยาว เอียงด้วยวิธี LASIK แบบทั่ว ๆ ไป การรักษาวิธีนี้ แพทย์จะทำการรักษาโดยให้ตาข้างที่เด่นเป็นหลักในการมองไกล ส่วนตาข้างที่ด้อยกว่าจะเหลือสายตาสั้นไว้เล็กน้อยเพื่อใช้เป็นหลักในการมองใกล้ ในระดับทีอ่านหนังสือได้ การรักษาด้วยวิธีนี้โดยมากแล้ว จะทำการรักษาเพียงข้างเดียวเท่านั้น เนื่องจากใช้หลักการของ Blended Vision ซึ่งหมายถึง การมองด้วยดวงตาทั้งสอง ซึ่งหากใช้สายตาทีละข้างจะมองเห็นภาพชัดเจนในระยะที่แตกต่างกัน แต่โดยธรรมชาติมนุษย์ใช้สายตาทั้งสองข้างพร้อม ๆ กันอยู่แล้ว และสมองจะเห็นตัวสั่งการให้เราเลือกโฟกัสภาพที่เรากำลังสนใจได้อย่างอัตโนมัติ

สำหรับการรักษาด้วยวิธี NV LASIK อาจต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่บ้าง แต่ผู้เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่ก็สามารถปรับตัวได้เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งค่ะ ส่วนระยะเวลาการรักษาจะสามารถใช้ได้ประมาณ 3 -7 ปี โดย ธรรมชาติแล้ว สายตายามตามอายุจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น มากน้อยขึ้นอยู่กับอายุและสภาพการใช้สายตา

หากแพทย์พิจาณาว่าเหมาะสมสำหรับการรักษาด้วยวิธี LASIK ท่านสามารถเลือกทำการรักษาด้วยวิธีเลสิกภายในวันเดียวกันได้ หากมีการเตรียมตัวมาอย่างถูกต้อง โดยทั่วไปหลังการผ่าตัด แพทย์จะปิดฝาครอบตาให้ 1 คืน และมาเปิดฝาครอบตาในวันรุ่งขึ้นหลังการผ่าตัด และสามารถไปทำงานได้ตามปกติค่ะ ที่สำคัญคือ ระวังอย่าให้น้ำ หรือฝุ่นเข้าตา หลีกเลี่ยงการขยี้ตา ใช้ยาตามแพทย์สั่ง เป็นเวลา 1 สัปดาห์นะคะ และจะนัดตรวจติดตามการรักษาเป็นระยะ เมื่อครบ 1 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน 1 ปี  และ 2 ปี 

รายละเอียดเจ้าหน้าที่จัดส่งทางอีเมลล์เรียบร้อยค่า หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทาง info@laservisionthai.com  Call Center 02-511-2111, 02-939-6006 ทุกวัน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น.