fbpx HEALTH CORNER | Laservisionthai

Call Center
  • English
  • ภาษาไทย

HEALTH CORNER

ดวงตาถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก เมื่อค่าสายตาผิดปกติจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพไม่น้อยเลย... อ่านเพิ่มเติม

วันแรกหลังการผ่าตัดเลสิก(Lasik)

ภายหลังการผ่าตัด... อ่านเพิ่มเติม

มารู้จักกับ 10 ขั้นตอนของการเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาโดยละเอียดก่อนเข้ารับการรักษาด้วยวิธีเลสิก

... อ่านเพิ่มเติม

ผู้ที่มีอายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป มักจะประสบกับปัญหา “สายตายาวตามอายุ” (Presbyopia... อ่านเพิ่มเติม

สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายๆส่วนด้วยกัน โดยองค์ประกอบหลักๆสามารถแบ่งได้ดังนี้ Normal eye Anatomy... อ่านเพิ่มเติม

ปัจจัย 3 ประการที่ส่งผลให้คุณมองเห็น “ ชัด” หรือ “ ไม่ชัด” คือ ลำแสงที่ผ่านเข้าสู่ลูกตา... อ่านเพิ่มเติม

Pages