fbpx HEALTH CORNER | Laservisionthai

Call Center
  • English
  • ภาษาไทย

HEALTH CORNER

การวัดระดับความสามารถในการมองเห็น (Visual Acuity) จำเป็นต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล... อ่านเพิ่มเติม

การวัดสายตานั้นจะใช้หน่วยที่เรียกว่า ไดออปเตอร์ (Diopter) ซึ่งแสดงถึงค่าที่จะต้องแก้ไขเพื่อให้สายตากลับสู่ภาวะปกติ... อ่านเพิ่มเติม

เกิดจากการที่กระจกตาโค้งเกินไป แบนเกินไป หรือขนาดลูกตาสั้นยาวเกินไป

หน้าที่หลักของ “ ดวงตา” คือ หน้าที่ในการรวมแสงให้มาตกกระทบที่จุดรับภาพ... อ่านเพิ่มเติม

snellen chart หลักของการวัดความสามารถในการมองเห็น (Principle of Visual Acuity Test) ... อ่านเพิ่มเติม

Benefits of carrots for healthy eyes แครอท (Carrot) เป็นพืชกินหัวชนิดหนึ่ง มีลักษณะยาว หัวแครอทมีหลายสี เช่น... อ่านเพิ่มเติม

Pages