fbpx HEALTH CORNER | Laservisionthai

Call Center
  • English
  • ภาษาไทย

HEALTH CORNER

สายตายาวตามอายุเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคน ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้  ... อ่านเพิ่มเติม

องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) แนะนำว่าไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ลงเล่นน้ำเนื่องจากเหตุผลต่างๆ ดังนี้ ... อ่านเพิ่มเติม

5 เตรียม เพื่อสุขภาพ”ตา” ก่อนออกเดินทาง

  1. เตรียมดวงตา นอนหลับสนิทอย่างน้อย 7 ช.ม.ก่อนเดินทางไกล
  2. ... อ่านเพิ่มเติม

สายตายาว คือภาวะผิดปกติทางสายตาที่ทำให้มองเห็นภาพไม่ชัด ทั้งในระยะใกล้และไกล... อ่านเพิ่มเติม

ปกติทั่วไปคนเรากระพริบตาบ่อยมากระหว่างวัน โดยที่เราไม่รู้ตัวคนเราจะกระพริบตาได้ 15-20 ครั้ง ต่อนาที... อ่านเพิ่มเติม

Pages