fbpx HEALTH CORNER | Laservisionthai

Call Center
  • English
  • ภาษาไทย

HEALTH CORNER

อาการของโรคตาแดงโดยอาการเหล่านี้อาจเริ่มเป็นเพียงข้างเดียวก่อนแล้วจึงลุกลามไปอีกข้างหนึ่ง      ... อ่านเพิ่มเติม

เลสิก กับการตั้งครรภ์

ถาม: ทำ เลสิก (Lasik)... อ่านเพิ่มเติม

มารู้จักกับโรคตาแห้ง       
น้ำตา    ... อ่านเพิ่มเติม

การเตรียมตัวก่อนทำเลสิก(LASIK Pre-Operation)
... อ่านเพิ่มเติม

วันแรกหลังการผ่าตัดเลสิก(Lasik)... อ่านเพิ่มเติม

การรักษาด้วยวิธีเลสิก มีข้อจำกัดอยู่บ้าง สำหรับคนไข้บางกลุ่ม... อ่านเพิ่มเติม

Pages