fbpx รู้ชัดกับสายตายาว | Laservisionthai

Call Center
 • ภาษาไทย
 • English
 • Bahasa Indonesia

รู้ชัดกับสายตายาว

สายตายาว คือภาวะผิดปกติทางสายตาที่ทำให้มองเห็นภาพไม่ชัด ทั้งในระยะใกล้และไกล ผู้ที่มีปัญหาสายตายาวในระดับต่ำอาจจะไม่รู้ตัวว่าตนเองมีภาวะผิดปกติทางสายตาอยู่ แต่ในความเป็นจริงแล้วปัญหานี้จะส่งผลเสียต่อสุขภาพตาอย่างมาก เพราะในผู้ที่มีภาวะสายตายาวนั้น จะต้องมีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อตาตลอดเวลาเพื่อช่วยให้เลนส์แก้วตานูนขึ้น ส่งผลให้ดวงตาเมื่อยล้า เมื่อมองภาพทั้งในระยะใกล้และไกล ในขณะที่คนที่มีภาวะสายตาปกติ จะไม่มีการเกร็งกล้ามเนื้อตา เมื่อมองระยะไกล เมื่อพูดถึงสายตายาว คนทั่วๆไปมักจะนึกถึงผู้สูงอายุที่มีปัญหาต้องสวมแว่นในขณะอ่านหนังสือ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัญหาสายตายาวจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดด้วยกัน คือ

 1. สายตายาวโดยกำเนิด (Farsightedness หรือ Hyperopia) สายตายาวโดยกำเนิด เป็นภาวะผิดปกติทางสายตาที่เกิดจากการที่กระจกตาแบนเกินไปหรือขนาดของลูกตาสั้นเกินไปเมื่อเทียบกับความยาวของลูกตา  การรวมแสงจึงตกหลังจอประสาทตา ทำให้มองเห็นภาพไม่ชัดทั้งใกล้และไกล
   
 2. สายตายาวตามอายุ (Presbyopia) มักเกิดขึ้นในผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป สาเหตุเกิดจากเลนส์แก้วตาแข็งขึ้น ประกอบกับกล้ามเนื้อยึดเลนส์ตาเริ่มเสื่อมสภาพ ทำให้เลนส์แก้วตาไม่สามารถปรับตัวให้พองขึ้นหรือแบนลง เพื่อช่วยในการโฟกัสภาพได้เหมือนเดิม จึงไม่สามารถมองเห็นภาพในระยะใกล้ได้ชัดเจน

การแก้ปัญหาภาวะสายตายาว
สายตายาวสามารถแก้ไขได้หลายวิธี โดยระหว่างการตรวจ จะทำให้ทราบว่าปัญหาสายตายาวที่เกิดขึ้น เกิดจากสาเหตุใดเพื่อเลือกวีธีแก้ไขให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สุด โดยมีวิธีแก้ไขหลายวิธี ดังนี้

 1. การสวมแว่นสายตายาว ซึ่งจะมีให้เลือก 2 ชนิดด้วยกัน
     -  แว่นสายตาชนิดมองระยะเดียว จะสามารถแก้ปัญหาในการมองระยะใกล้ หรือระยะอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่ถ้ามีปัญหาสายตาอื่นๆ เช่น สายตาสั้นร่วมด้วย แว่นชนิดนี้จะไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาการมองในระยะไกลได้ 
     -  แว่นสายตาชนิดมองเห็นหลายระยะ หรือ Progressive lens สามารถแก้ปัญหาในการมองเห็นได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกล
   
 2. การรักษาสายตายาวตามอายุด้วยวิธี NV LASIK  เป็นการรักษาสายตายาวโดยใช้หลักการ Blended vision ซึ่งตาข้างที่ถนัด Dominant Eye จะเป็นตาหลักในการมองระยะใกล้ แต่ตาข้างที่ไม่ถนัด Non-Dominant Eye จะใช้เป็นหลักในการมองระยะใกล้ ซึ่งเมื่อใช้ดวงตาทั้ง 2 ข้างพร้อมๆกัน สมองจะสั่งการให้มองเห็นได้ชัดทั้งใกล้และไกลโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสายตายาวตามอายุเกิดจากความเสื่อมของเลนส์แก้วตา ดังนั้น การรักษาด้วยวิธีนี้จะอยู่ได้ 3- 5 ปีขึ้นอยู่กับสภาพสายตาของคนไข้แต่ละคน
   
 3. การรักษาสายตายาวตามอายุด้วยวิธีการเปลี่ยนเลนส์ (Refractive Lens Exchange-RLE)  เป็นวิธีการรักษาสายตายาววิธีใหม่ล่าสุด และเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถาวร โดยจะนำเลนส์แก้วตาที่เสื่อมสภาพออก และใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไป โดยมีเลนส์แก้วตาเทียมให้เลือกหลายชนิด เทคโนโลยีนี้เหมาะกับผู้ต้องการแก้ไขปัญหาสายตายาว และต้องการลดการพึ่งพาแว่นสายตา สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งในกลุ่มผู้ที่มีภาวะสายตายาวตามอายุอย่างเดียว และกลุ่มผู้ที่มีภาวะสายตายาวอายุร่วมกับภาวะสายตาผิดปกติอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากการรักษาด้วยวิธี RLE เป็นการรักษาโดยการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่เลนส์ธรรมชาติ ในอนาคตจึงไม่จำเป็นต้องผ่าตัดต้อกระจกอีก

         ทั้งนี้การรักษาแต่ละวีธีเหมาะสมกับสภาพดวงตาที่แตกต่างกันออกไป ก่อนเข้ารับการรักษาจึงควรเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาเพื่อเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุด

ข้อมูลอ้างอิง/Reference
Dr. Anun Vongthongsri.2014 ,รู้ชัด..กับสาวตายาว , Laservision International LASIK Center
 หากมีข้อสงสัย : คุยกับทีมแพทย์เลสิก ศูนย์เลสิค เลเซอร์วิชั่น
LASIK Laservision International LASIK Center