fbpx มุมสุขภาพตา | Laservisionthai

Call Center
  • English
  • ภาษาไทย

มุมสุขภาพตา

Vitamin A (Beta carotene) 
คือ สารประกอบสีส้มที่ถูกจำแนกประเภทของสารอาหารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ ... อ่านเพิ่มเติม

ดวงตาถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก เมื่อค่าสายตาผิดปกติจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพไม่น้อยเลย... อ่านเพิ่มเติม

วันแรกหลังการผ่าตัดเลสิก(Lasik)

ภายหลังการผ่าตัด... อ่านเพิ่มเติม

มารู้จักกับ 10 ขั้นตอนของการเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาโดยละเอียดก่อนเข้ารับการรักษาด้วยวิธีเลสิก

... อ่านเพิ่มเติม

ผู้ที่มีอายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป มักจะประสบกับปัญหา “สายตายาวตามอายุ” (Presbyopia... อ่านเพิ่มเติม

สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายๆส่วนด้วยกัน โดยองค์ประกอบหลักๆสามารถแบ่งได้ดังนี้ Normal eye Anatomy... อ่านเพิ่มเติม

Pages