กฎ 20-20-20 เพื่อสุขภาพตาที่ดี | Laservisionthai

Call Center
 • ภาษาไทย
 • English
 • Bahasa Indonesia

กฎ 20-20-20 เพื่อสุขภาพตาที่ดี

“กฎ 20-20-20 คือทุกยี่สิบนาทีมองไปที่บางสิ่งบางอย่างอย่างน้อยยี่สิบฟุตห่างเป็นเวลาอย่างน้อยยี่สิบวินาที”

การปฎิบัติตามกฎ 20-20-20 เพื่อสุขภาพตาที่ดี

 • ทุก 20 นาที เมื่อเรานั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นเวลานานประมาณ 20 นาที เพื่อลดความเครียดที่กล้ามเนื้อตา ควรใช้กฎ 20-20-20 เพื่อช่วยในการผ่อนคลายความล้าให้ดวงตา โดยการหันหน้าหนีจากหน้าจอที่กำลังจ้องมองอยู่
   
 • 20 ฟุต คือการมองไปยังสิ่งอื่นใดๆ ที่ไกลห่างจากตัวเราออกไปอย่างน้อย 20 ฟุต เพื่อคลายความล้าจากการใช้งานสายตาเพ่งจ้องอยู่เพียงสิ่งหนึ่งสิ่งใดระยะ เดียวเป็นเวลานาน (หน้าจอคอมพิวเตอร์) หรือหากมองไปยังสนามหญ้าเขียวๆ ก็จะช่วยทำให้คลายความเครียดได้อีกด้วย
   
 • 20 วินาที ในการพักผ่อน ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และความเครียดของดวงตา ควรให้เวลาพักผ่อนคลายสายตาไม่น้อยกว่า 20 วินาที
   

การใช้เวลาอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือใช้สายตาเพ่งมากเกินไป บางครั้งการกะพริบตาจะน้อยลงโดยที่เราไม่รู้ตัว เป็นสาเหตุทำให้กล้ามเนื้อตาอ่อนล้าปวดตา

แสบตาและเคืองตา อาจจะมี น้ำตาไหล ตาแดง ตาพร่ามัว และตาแห้งได้ ซึ่งทำให้มองเห็นภาพซ้อนหรือมองเห็นภาพไม่ชัด

ดังนั้นเพื่อลดอาการดังที่กล่าวมาจึงควรใช้กฎ 20-20-20 เพื่อสุขภาพตาที่ดี
 

หากมีข้อสงสัย : คุยกับทีมแพทย์เลสิก ศูนย์เลสิค เลเซอร์วิชั่น
LASIK Laservision International LASIK Center