กระพริบตา มีประโยชน์ต่อดวงตา | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

กระพริบตา มีประโยชน์ต่อดวงตา

ปกติทั่วไปคนเรากระพริบตาบ่อยมากระหว่างวัน โดยที่เราไม่รู้ตัวคนเราจะกระพริบตาได้ 15-20 ครั้ง ต่อนาที แต่ในผู้ที่มีปัญหาสายตา สายตาไม่ดี กล้ามเนื้อตาจะเกร็งตัว ทำให้จำนวนครั้งในการกะพริบตาลดลงมาก การอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรืออ่านหนังสือติดต่อกันเป็นเวลานาน กล้ามเนื้อตาจะเกร็งและเกิดอาการอ่อนล้า ควรกระตุ้นกล้ามเนื้อตาด้วยการหลับตาลง แล้วลืมตาขึ้น เพื่อช่วยคลายการล้า อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกล้ามเนื้อตาได้อีกด้วย  ในการกระพริบตาควรหลับตาเพียงเบาๆอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่หลับตาแน่นจนเกินไป
ข้อดีของการกระพริบตา

  • ช่วยกระตุ้มต่อมน้ำตาให้มีน้ำตาไหลออกมาในปริมาณคงที่ น้ำตาช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ดวงตา
  • น้ำตาซึ่งไหลจากต่อมน้ำตาทำหน้าที่ชุล้างสิ่งสกปรกในดวงตา
  • การกระพริบตาเป็นการบริหารกล้ามเนื้อตาซึ่งมีส่วนช่วยในการปรับโฟกัส
  • กระตุ้นการหมุนเวียนเลือดบริเวณรอบดวงตา ช่วยคลายอาการเกร็งของกล้ามเนื้อตา
  • น้ำตามีคุณสมบัติป้องกันเชื้อโรคให้ดวงตา ถือเป็นยาหยอดตาธรรมชาติ
     

 ข้อมูลอ้างอิง/Referent
ดงชอบ, คิน. (2555). ดวงตาสดใส สายตาดีได้ใน 5 นาที แปลจาก The Miracle of 5 Minutes Eye Exercise  โดย วิภาพร พูลสวัสดิ์. พิมพ์ครั้งที่3 . 
กรุงเทพฯ:อมรินทร์สุขภาพ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 หากมีข้อสงสัย : คุยกับทีมแพทย์เลสิก ศูนย์เลสิค เลเซอร์วิชั่น
LASIK Laservision International LASIK Center