การหายใจด้วยดวงตา | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

การหายใจด้วยดวงตา

การหายใจด้วยดวงตา คือการฝึกหายใจที่ช่วยเติมพลังงานให้ดวงตา ด้วยการถ่ายทอดออกซิเจนและพลังธรรมชาติเข้าสู่ดวงตา เริ่มโดยหลับตาลงแล้วหายใจเข้า ยกฝ่ามือทั้งสองขึ้นมาใกล้ดวงตา ในขณะที่กำลังถ่ายทอดพลังงานเข้าไปสู่ดวงตา ให้นึกภาพว่า ดวงตาของเราค่อยๆขยายใหญ่ขึ้น กลั้นลมหายใจไว้ พร้อมๆกับเพ่งสมาธิในการถ่ายทอดพลังงาน จากนั้นผ่อนลมหายใจออกพร้อมๆกับลดฝ่ามือทั้งสองลง และนึกภาพว่ากำลังขับสิ่งสกปรกและสารพิษออก ในขณะที่ดวงตาของเราค่อยๆเล็กลง วิธีนี้เป็นการกระตุ้นโครงสร้างของเส้นประสาทตาและทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น

อ้างอิง : คิงดงซอบ และยุนคังจา. ดวงตาสดใส สายตาดีได้ใน 5 นาที. พิมพ์ครั้งที่ 3