การเตรียมตัวก่อนทำเลสิก(LASIK Pre-Operation)

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

การเตรียมตัวก่อนทำเลสิก(LASIK Pre-Operation)

การเตรียมตัวก่อนทำเลสิก(LASIK Pre-Operation)
โดยปรกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจและประเมินสภาพสายตาจากจักษุแพทย์ก่อน 

วิธีการเตรียมตัวเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาก่อนทำเลสิก (Lasik)มีดังนี้
1. ต้องถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า สำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ควรถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตา เพื่อทำเลสิก (LASIK)ดังนี้

  •  สำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม (Soft lens) ควรถอดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
  •  สำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบแข็ง (Hard lens) หรือชนิดกึ่งแข็งกึ่งนิ่ม (Semi Hard Lens) ควรถอดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

โดยในระหว่างที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ สามารถใช้แว่นสายตาแทนได้ สาเหตุที่ต้องถอดคอนแทคเลนส์นั้น เนื่องจากเมื่อใช้คอนแทคเลนส์ไประยะหนึ่ง ความโค้งของกระจกตาจะเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ค่าสายตาเปลี่ยนไปจากความเป็นจริง ดังนั้นการถอดคอนแทคเลนส์จะทำให้กระจกตาคืนรูปตามธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อความแม่นยำในการตรวจวัด **ถ้าใส่แว่นเพียงอย่างเดียวอยู่แล้ว ก็สามารถนัดตรวจเพื่อทำเลสิก(Lasik)ได้เลย**

2. ควรนำเพื่อนหรือญาติมาด้วย เนื่องจากในการตรวจสภาพตาเพื่อทำเลสิก (Lasik)จะมีการหยอดยาขยายม่านตา ส่งผลให้

  • มองเห็นไม่ชัด
  • มองใกล้ลำบาก
  • สู้แสงจ้าไม่ได้ **ควรนำแว่นกันแดดมาด้วยในวันตรวจ

อาการดังกล่าวจะหายเป็นปกติประมาณ 4-6 ชั่วโมง ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้มีคนไข้ขับรถมาเองในวันที่เข้ารับการตรวจประเมินสภาพตา ควรมีคนคนขับรถมาให้ หรือใช้บริการรถแท็กซี่

3. เตรียมตัวเข้ารับการตรวจสภาพตา โดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง