fbpx ขั้นตอนการตรวจประเมินสภาพตาโดยละเอียด

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

ขั้นตอนการตรวจประเมินสภาพตาโดยละเอียด

มารู้จักกับ 10 ขั้นตอนของการเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาโดยละเอียดก่อนเข้ารับการรักษาด้วยวิธีเลสิก

สำหรับขั้นตอนการตรวจประเมินสภาพตาโดยละเอียดนี้ จะใช้เวลาการตรวจโดยประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1.    ขั้นตอนกรอกประวัติ เพื่อจัดทำประวัติของคนไข้

2.    ขั้นตอนการถ่ายรูป และวัดสายตาด้วยเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ (Auto Refractometer)

3.    ขั้นตอนการตรวจวัดความดันลูกตาด้วยเครื่อง IOP ขั้นตอนนี้เพื่อดูว่าความดันลูกตาอยู่ในระดับปกติหรือไม่มีแนวโน้มจะเป็นโรคตาต่างๆหรือเปล่า

4.    ขั้นตอนการตรวจวัดความโค้งความหนาของกระจกตาด้วยเครื่อง Orbscan เพื่อดูว่าความโค้งและความหนาของกระจกตา และค่าสายตา สามารถทำเลสิกได้หรือไม่

5.    ขั้นตอนการวัดความเพี้ยนในการรวมแสงด้วยเครื่อง OPDScan

6.    ขั้นตอนการวัดระดับการมองเห็น และค่าความผิดปกติของสายตา โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(Refractionist) สำหรับขั้นตอนนี้จะใช้เจ้าหน้าที่ 2 ท่านในการตรวจวัดโดยละเอียดเพื่อความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้นในการตรวจวัดสายตา

7.    ขั้นตอนการรับชม Multimedia เกี่ยวกับการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิก ประกอบด้วยขั้นตอนในการผ่าตัด โปรแกรมการรักษา ขั้นตอนการดูแลตัวเองหลังการผ่าตัด

8.    ขั้นตอนการหยอดยาขยายม่านตา

9.    ขั้นตอนวัดระดับการมองเห็น และค่าความผิดปกติของสายตาหลังการขยายม่านตา

10.    ขั้นตอนการพบแพทย์ โดยคุณหมอจะเป็นผู้ประเมินสภาพตาโดยรวมทั้งหมด และพิจารณาแนะนำแนวทางการรักษาสำหรับคนไข้แต่ละราย

ก่อนเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาโดยละเอียด สำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ควรถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า สำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม (Soft lens) ควรถอดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน สำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบแข็ง (Hard lens) หรือชนิดกึ่งแข็งกึ่งนิ่ม (Semi Hard Lens) ควรถอดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้สภาพตาคืนรูปตามธรรมชาติ การคืนรูปร่างของกระจกตาให้ใกล้เคียงธรรมชาติจะทำให้ผลการตรวจที่ได้จะถูกต้องและแม่นยำที่สุด