คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ การรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิค | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ การรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิค

เลเซอร์วิชั่นขอรวบรวมคำถามที่พบบ่อยๆ มาตอบเป็นข้อๆ อาทิทำ LASIK ไปแล้วจะกลับมาสั้นอีกไหม ตั้งครรภ์ทำเลสิคได้หรือไม่ หรือไปตรวจที่อื่นมากระจกตาบางทำเลสิกไม่ได้จริงหรือเปล่า มาเริ่มจากข้อแรกกันเลยค่า

คำถาม   : ระดับอายุเท่าไหร่ถึงจะทำ LASIK ได้ เพราะอะไร?
ตอบ:     : ระดับอายุที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ทำเลสิก (LASIK)  อยู่ในช่วงอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 55  ปี
เนื่องจากอายุน้อยกว่า 18 ปีสายตาจะยังไม่คงที่ และมีการปรับเปลี่ยนของสภาวะร่างกายอยู่ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สายตายังไม่คงที่
ส่วนอายุหลัง 55 ปีขึ้นไป จะเริ่มมีโรคต้อกระจก (Cataract) หากหลังการมาตรวจแล้วพบว่าไม่มีโรคต้อกระจกก็สามารถทำเลสิกได้ ซึ่งส่วนใหญ่จักษุแพทย์ก็จะดูจากสภาพตา ค่าสายตา และโรคที่เป็นข้อห้ามในการทำเลสิก กรณีคนไข้เริ่มมีภาวะต้อกระจก จักษุแพทย์จะไม่แนะนำการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิกแต่จะแนะนำให้คนไข้เข้ารับการรักษาต้อกระจก ด้วยวิธี การผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตา (Phacoemulsification) ซึ่งเลนส์แก้วตาเทียม สามารถช่วยรักษาปัญหาสายตาผิดปกติได้
 

คำถาม   : LASIK แก้ปัญหาสายตาเอียงได้หรือไม่?
ตอบ:     : สามารถทำการรักษาได้ การรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค สามารถทำการรักษาภาวะสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง และสายตายาวแต่กำเนิดได้

คำถาม   : จะทราบได้อย่างไรว่าภาวะสายตาของเราเหมาะสมกับการทำเลสิกแบบไหน?
ตอบ:     : ก่อนทำการรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิคนั้น จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาโดยละเอียด ซึ่งใช้เวลาในการตรวจประมาณ 3 ชั่วโมง จักษุแพทย์จะแนะนำโปรแกรมการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพตาของผู้เข้ารับการรักษาในแต่ละราย 
 

คำถาม   : คนไข้ที่เป็น HIV สามารถทำ LASIK ได้หรือไม่?
ตอบ      : โดยปกติแล้วก่อนทำเลสิค จะต้องมีการตรวจ HIV ก่อนทุกครั้ง เนื่องจากว่าผู้ที่มีเชื้อ HIV จะมีไวรัสบางตัวที่มีผลกับการมองเห็น กรณีที่ตรวจพบเชื้อ HIV จำเป็นต้องพิจารณาร่วมกับจักษุแพทย์ถึงผลข้างเคียง และความเสี่ยงรวมถึงความสามารถการมองเห็นหลังการรักษา หากคนไข้เข้าใจและยอมรับถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดได้ ก็สามารถเข้ารับการรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิคได้

คำถาม   : ทำไมคนที่ตั้งครรภ์ถึงทำเลสิค ไม่ได้ หรือหากไม่ทราบมาก่อนว่าตั้งครรภ์จะมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้าง?
ตอบ:     : สำหรับคนไข้ที่ตั้งครรภ์ จักษุแพทย์จะไม่แนะนำให้ทำเลสิค เนื่องจากช่วงที่ตั้งครรภ์ จะมีภาวะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าสายตาไม่คงที่ แต่หากกรณีที่มาทำแล้วไม่ทราบมาก่อนว่าตัวเองตั้งครรภ์ ไม่มีผลข้างเคียงต่อเด็กในครรภ์
 

คำถาม   : ไปตรวจที่อื่นมากระจกตาบางทำเลสิกได้หรือไม่?
ตอบ:     : โดยเฉลี่ยความหนากระจกตาของชาวเอเชีย จะอยู่ประมาณ 500-550 ไมครอน ความหมายของกระจกตาบางนั้น อาจหมายถึง คนไข้มีภาวะสายตาผิดปกติระดับสูงเมื่อเทียบกับกระจกตาที่มีความหนาตามเกณฑ์ปกติแล้ว ก็อาจเป็นสาเหตุซึ่งทำให้ทำการรักษาไม่ได้ เนื่องจากสายตาเยอะเกินไป  เบื้องต้นทาง Laser Vision จะแนะนำให้คนไข้เข้ารับการตรวจสภาพตาโดยละเอียด เนื่องจากจักษุแพทย์จะทำการพิจารณาดูความหนาของกระจกตา ความโค้งกระจกตา และค่าสายตาของคนไข้      มาประมวลผล และสร้างรูปแบบออกมาว่าคนไข้สามารถทำการรักษาด้วยวิธีเลสิก (LASIK) ได้หรือไม่ ซึ่งในกรณีที่คนไข้มีภาวะสายตาผิดปกติระดับสูงและเคยเข้ารับการตรวจประเมินจากสถานพยาบาลอื่นมาแล้ว พบว่ามีกระจกตาบางไม่สามารถทำการรักษาได้ เมื่อได้เข้ารับการตรวจประเมินสภาพตากับทางเลเซอร์วิชั่นโดยส่วนใหญ่สามารถทำการรักษาได้ เนื่องจากเทคโนโลยีที่ Laser Vision เลือกใช้นั้น ถือเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย และช่วยประหยัดเนื้อเยื่อกระจกตามากกว่าสถานพยาบาลอื่น จึงเพิ่มโอกาสให้กับคนไข้ที่มีสายตาผิดปกติระดับสูง สามารถทำการรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิคได้มากขึ้น

คำถาม   : กรณีที่ทำ LASIK ไปแล้ว เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งต้องเติมเลเซอร์ หรือต้องทำเลสิคอีกครั้ง เป็นเพราะเหตุใด
ตอบ:     : จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น การหายของแผล สายตาก่อนทำเลสิกไม่คงที่ และการใช้งานสายตาหลังการรักษาหนักเกินไป จึงทำให้สายตาเพิ่มขึ้นได้ เมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป จะมีปัญหาสายตายาวตามอายุเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มองใกล้ไม่ชัด การเติมเลเซอร์สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้
 

คำถาม   : การรักษาแบบ PRK และแบบ LASIK แตกต่างกันอย่างไร?
ตอบ:     : การรักษาแบบ PRK และ LASIK คือรักษาคนไข้ที่มีสายตาสั้น สายตาเอียง และสายตายาวแต่กำเนิดเหมือนกัน แต่จะต่างกันที่ขั้นตอนการรักษา คือ PRK จะไม่ได้ทำการแยกชั้นกระจกตา แพทย์จะใช้เครื่องมือชนิดนึงขูดผิวกระจกตาด้านบนออก แล้วใช้ Excimer Laser ยิงเข้าไปเพื่อปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตา LASIK จะใช้เครื่องมือแยกชั้นกระจกตาก่อน แล้วใช้แสง laser ยิงเข้าไปปรับเปลี่ยนความโค้งของกระตา

คำถาม   : เทคโนโลยีตัวใหม่ที่เรียกว่า FemtoLASIK มีลักษณะเป็นอย่างไร แตกต่างกับแบบเดิมอย่างไร?
ตอบ:     : Femtosecond LASIK หรือเรียกสั้นๆว่า FemtoLASIK นั้นเป็นเทคโนโลยีล่าสุด ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Femtosecond LASIK นี้ จะเป็นการแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์ โดยในขั้นตอนของการทำเลสิกจะใช้แสงเลเซอร์ในทุกขั้นตอน หรือเรียกอีกอย่างว่า All LASER LASIK  การทำเลสิก จะประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลักๆด้วยกันคือ

  • ขั้นตอนที่หนึ่ง คือขั้นตอนการแยกชั้นกระจกตา ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือเป็นแบบใบมีดที่เรียกว่า Microkeratome และแบบ Femtosecond เป็นการใช้เลเซอร์ทุกขั้นตอน
  • ขั้นตอนที่สอง คือการใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer Laser) ทำการปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตา


คำถาม   : กรณีคนไข้ทำ LASIK ไปแล้วจะกลับมาสั้นอีกได้หรือไม่?
ตอบ:     : การทำเลสิก เป็นการแก้ปัญหาสายตาอย่างถาวร สำหรับผู้มีภาวะสายตาสั้น และ สายตาเอียงในระดับปรกติ ในกลุ่มคนไข้ที่กลับมามีภาวะสายตาสั้นอีกมาจากหลายสาเหตุ เช่น คนไข้ที่มีค่าสายตาสั้นมากเกินไป สายตาเอียงเกินไป การปรับเปลี่ยนของค่าสายตาเมื่ออายุมากขึ้น การใช้สายตาหลังจากการทำเลสิค ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยให้มีโอกาสเกิดภาวะสายตาสั้นขึ้นอีกได้ แต่เป็นส่วนน้อย


หากมีข้อสงสัย : คุยกับทีมแพทย์เลสิก ศูนย์เลสิค เลเซอร์วิชั่น
LASIK Laservision International LASIK Center