fbpx ทำความรู้จักกับเลสิค (LASIK)

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

ทำความรู้จักกับเลสิค (LASIK)

เลสิค (LASIK หรือ Laser In-Situ Keratomileusis) คือ การรักษาสายตาที่มีความผิดปกติ คือ สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียง โดยขั้นตอนของรักษาจะแบ่งได้เป็น 2 ขั้นตอนหลักๆ คือ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการแยกชั้นกระจกตา สำหรับขั้นตอนนี้ปัจจุบันแบ่งได้ เป็น 2 แบบด้วยกันคือ
- การแยกชั้นกระจกตาโดยใช้ใบมีด (Microkeratome)
- การแยกชั้นกระจกตาโดยการใช้แสงเลเซอร์ในทุกขั้นตอน (Femtosecond Laser)

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตา โดยใช้เครื่องมือเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer Laser) แก้ไขปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาให้เหมาะสมเพื่อให้แสงที่ผ่านเข้าตาสามารถโฟกัสได้พอดีที่จอประสาทตา

จากนั้นแพทย์จะทำการปิดชั้นกระจกตากลับเข้าที่เดิม ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที ชั้นกระจกตาจะสมานเข้ากันเองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องเย็บ เสร็จแล้วแพทย์จะทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ ดวงตา แล้วปิดฝาครอบตาไว้ 1 คืนเพื่อป้องกันการขยี้ตา

โดยทั่วไปหลังการทำการผ่าตัดรักษาผู้เข้ารับการรักษาจะสามารถมองเห็นได้ทันทีผ่านรูฝาครอบตา และจะค่อยๆชัดขั้นภายใน 1- 2 วัน หลังจากทำเลสิค และจะมองเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆเมื่อกระจกตาสมานตัวเป็นปกติดี

ในการทำเลสิคในปัจจุบัน จะไม่มีการฉีดยาชา แต่ใช้การหยอดยาชาลงบนดวงตา จึงไม่ทำให้เกิดการเจ็บปวดใดๆ อาจจะรู้สึกตึงหรือมีแรงกดที่ดวงตาบ้างเล็กน้อยเท่านั้น และจะใช้เวลาในการรักษาข้างละประมาณ 15 นาทีเท่านั้น
คุณจะได้พบกับมหัศจรรย์แห่งการมองเห็นที่แท้จริง เริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างสดใส และเป็นอิสระ อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน