เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้

เยื่อบุตาอักเสบ เป็นภาวะที่มีการอักเสบหรือติดเชื้อที่ด้านในของเปลือกตาบนและล่างและเยื่อบุตาด้านนอกของตาขาว ซึ่งสาเหตุของภาวะเยื่อบุตาอักเสบ เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อจากเชื้อโรคต่างๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย หรือเกิดจากภูมิแพ้ก็ได้

เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ คือ โรคเยื่อบุตาอักเสบที่เกิดจากสารก่อภูมิแพ้ ที่พบในสิ่งแวดล้อมภายนอก ไม่ว่าจะเป็น ไรฝุ่น เชื้อรา ขนสัตว์ ละอองเกสรดอกไม้ มลภาวะในอากาศ มาสัมผัสกับเยื่อบุตาแล้วกระตุ้นทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้

อาการของโรคเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้
          จะเริ่มด้วยมีอาการคันตา ตาแดง มีขี้ตาใส น้ำตาไหล ตาสู้แสงไม่ได้ เปลือกตาบวม เคืองตา เหมือนมีฝุ่นผงเข้าตามักจะมีการอักเสบของเปลือกตา  ในรายที่อาการรุนแรงอาจทำให้ตามัวลงจนถึงตาบอดได้ โดยอาการต่างๆเหล่านี้ อาการคันตาจะเป็นอาการเด่นที่บ่งบอกว่าน่าจะมีผลมาจากภูมิแพ้ โดยส่วนใหญ่จะมีอาการทั้งสองตา นอกจากนี้อาจพบอาการร่วมกับโรคภูมิแพ้ที่อื่นๆ เช่น โรคจมูกอักเสบ หรือผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้

การดูแลรักษา

  1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ หรือสารกระตุ้นที่ทำให้มีอาการแพ้มากขึ้น  การจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เช่น ห้องนอน เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องปรับอากาศภายในบ้านให้สะอาดเหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยการสัมผัสสิ่งที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้
  2. หลีกเลี่ยงอากาศที่มีสารก่อความระคายเคืองหรือสารก่อภูมิแพ้มากเช่น ควันธูป ควันบุหรี่ สารไอระเหยต่างๆ
  3. บรรเทาอาการแพ้ด้วยการใช้ความเย็น เมื่อเกิดอาการแพ้ ตาบวม คันตา ไม่ควรขยี้ตา ควรใช้น้ำสะอาด น้ำตาเทียม หรือน้ำเกลือล้างตา เพื่อล้างเอาสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ออก และประคบด้วยความเย็น จะช่วยบรรเทาอาการแพ้และอาการระคายเคืองตาให้ดีขึ้น ในกรณีที่อาการยังไม่ดีขึ้น ควรรีบพบจักษุแพทย์
  4. ควรใส่แว่นตากันแดดเวลาออกนอกอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันฝุ่น ลมไม่ให้เข้าตา
  5. การรักษาโดยการใช้ยามีทั้งยาหยอดตาและยารับประทานซึ่งจักษุแพทย์จะเป็นผู้เลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับอาการและความรุนแรงของโรค

เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้สามารถทำเลสิค LASIK ได้หรือไม่?
เยื่อบุตาอักเสบ โดยปกติสามารถทำเลสิค (LASIK ) ได้ แต่จะต้องเข้ารับการตรวจโดยละเอียดจากจักษุแพทย์ก่อนเพื่อดูอาการ เพราะในคนไข้แต่ละคนจะมีอาการมากน้อยต่างกันออกไป ทั้งนี้จักษุแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมสำหรับการทำเลสิคให้อีกครั้ง

หากมีข้อสงสัย : คุยกับทีมแพทย์เลสิก ศูนย์เลสิค เลเซอร์วิชั่น
LASIK Laservision International LASIK Center