โรคต้อเนื้อ (Pterygium) | Laservisionthai

Call Center
 • ภาษาไทย
 • English
 • Bahasa Indonesia

โรคต้อเนื้อ (Pterygium)

ต้อเนื้อ มีลักษณะ เป็นแผ่นเนื้อรูปสามเหลี่ยม งอกจากตาขาวลามเข้าไปในตาดำ มักพบริเวณหัวตามากกว่าหางตา ต้อเนื้อจะค่อยๆโต ลุกลามอย่างช้าๆเข้าไปในตาดำ ถ้าเป็นมากจะลามเข้าไปจนถึงกลางตาดำปิดรูม่านตา ซึ่งจะปิดบังการมองเห็นทำให้ตามัวได้ เนื้อดังกล่าวไม่ใช่มะเร็ง ไม่ใช่เนื้องอก แต่เป็นลักษณะของความเสื่อมของเยื่อบุตาซึ่งเกิดจากแสงอัลตราไวโลเลตเป็นหลักและไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดกับดวงตา แต่จะก่อความรำคาญเวลาอักเสบ บวมแดง จะรู้สึกเคืองตา ถ้าเป็นเยอะก็จะมีปัญหาเรื่องสายตาเอียงได้ เพราะจะไปกดอยู่ที่กระจกตา  เป็นโรคกลุ่มเดียวกันกับต้อลม แต่มีการยื่นเข้าไปในส่วนของกระจกตา(ตาดำ)

สาเหตุของโรคต้อเนื้อ
- ต้อเนื้อและต้อลมเป็นโรคที่คล้ายคลึงกัน เกิดจากสาเหตุเดียวกันคือเกิดเนื่องมาจากแสงอัลตราไวโอเลตทำให้เยื่อบุตาบริเวณนั้นเสื่อมลง โรคนี้จึงมักเกิดกับผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง ดังนั้นแพทย์จึงแนะนำให้ผู้ป่วยโรคนี้ใส่แว่นกันแดดไว้เสมอในเวลาออกกลางแจ้ง
- โรคนี้จะเจอเยอะในประเทศที่อยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตร (แสงอาทิตย์จะมีความร้อนมากกว่าประเทศที่อยู่ห่างเส้นศูนย์สูตร)

อาการของโรคต้อเนื้อ
ผู้ป่วยเป็นโรคต้อเนื้อและโรคต้อลมจะมีอาการเคืองตาแสบตา น้ำตาไหล ตาแดง คันตา ถ้าเป็นน้อยจะไม่ทำให้ตามัวเพราะไม่ได้กดกระจกตามากแต่ถ้าเป็นมาก เช่นในกรณีที่ต้อเนื้อลุกลามเข้ามาถึงกลางตาดำจะทำให้ตามัวลง

การรักษาและการป้องกันโรคต้อเนื้อ

 • ใส่แว่นกันแดด, สวมหมวก, กางร่ม ในเวลาที่ออกกลางแจ้ง
 • ไม่จำเป็นต้องรักษาในรายที่มีอาการไม่มาก
 • ใช้ยาหยอดตาในผู้ที่มีอาการเคืองตา ตาแดง น้ำตาไหล แต่ยาหยอดตาไม่สามารถทำให้ต้อเนื้อหายไปได้
 • ต้อเนื้อที่เป็นน้อยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดออกเพราะไม่อันตรายต่อตา
 • การผ่าตัดจะทำให้ผู้ป่วยต้อเนื้อที่มีอาการมาก หรือต้อเนื้อที่ลุกลามเข้าไปบนกระจกตาดำมากพอสมควรและ/หรือมีผลทำให้ตามัว

การผ่าตัดต้อเนื้อ
         การผ่าตัดลอกต้อเนื้อควรทำผ่านกล้องจุลทรรศน์โดยจักษุแพทย์เพราะหลังจากลอกต้อเนื้อไปแล้วในบางรายอาจกลับเป็นใหม่ได้ ซึ่งมักเป็นมากกว่าเดิม คือต้อเนื้อที่ขึ้นใหม่นี้จะแดงหนาและอักเสบมากกว่าเดิม และการรักษาโดยการลอกใหม่อีกครั้งจะยากกว่าการลอกครั้งแรกด้วย ดังนั้นการดูแลหลังผ่าตัด เป็นเรื่องที่สำคัญมาก

การลอกต้อเนื้อมีหลายวิธีดังนี้

 • วิธีที่ 1 ลอกต้อเนื้อ (Bare sclera) โดยการตัดเนื้อออกจากเยื่อตาขาวและลอกต้อส่วนที่ติดอยู่บนตาดำออกวิธีนี้มีอัตราการเกิดซ้ำเยอะมาก ใช้ในผู้ป่วยที่มีอายุมากๆ หรือในผู้ป่วยที่ต้อเนื้อไม่มีการอักเสบเลย
   
 • วิธีที่ 2 ลอกต้อเนื้อและใช้เยื่อบุตามาแปะ (Conjunctival graft) ทำตามวิธีที่1 ร่วมกับการตัดเอาเยื่อตาขาวจากด้านบนของลูกตา มาแปะลงบริเวณตาขาวที่ได้รับการลอกต้อเนื้ออกไปแล้ว และเย็บด้วยไหมหรือใช้ Fibrin glue การทำกราฟ เป็นวิธีที่ดีมากในการป้องกันการกลับเป็นใหม่
   
 • วิธีที่ 3 การลอกต้อเนื้อ และเอาเยื่อหุ้มรกมาแปะ (Amnion graft) จะใช้เยื่อหุ้มรกซึ่งผ่านการเตรียมและเก็บรักษาไว้ มาแปะแทนเยื่อบุตา ใช้ในกรณีที่เป็นครั้งแรก,ต้อเนื้อขนาดใหญ่,จำเป็นต้องเก็บเยื่อบุตาไว้รักษาโรคอื่น ข้อดีคือไม่ต้องลอกเยื่อบุตาของคนไข้เอง แต่ความสวยงามสู้ใช้เยื่อบุตาธรรมชาติของคนไข้ไม่ได้ และกรณีที่ต้อเนื้อขนาดใหญ่มากๆ การจะใช้เยื่อบุตาธรรมชาติอาจจะไม่พอ จึงต้องใช้เยื่อหุ้มรกมาแปะ

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดต้อเนื้อ

 • ต้องหยุดยาละลายลิ่มเลือด 7 วัน ก่อนเข้ารับการผ่าตัด 
 • ล้างหน้า สระผมเช้าวันเข้ารับการผ่าตัด เนื่องจากห้ามโดนน้ำ 7 วันหลังผ่าตัด
 • การทำผ่าตัดลอกต้อเนื้อ ทำโดยการใช้ยาชาฉีดเฉพาะที่โดยก่อนทำการผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับการหยอดยาชาและยาปฏิชีวนะก่อนเข้าห้องผ่าตัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 • ใช้เวลาในการทำประมาณ 30 นาที (ต่อหัว) กรณีที่ใช้เยื่อบุตาหรือเยื่อหุ้มรกแปะด้วย แต่ถ้าลอกเพียงอย่างเดียว จะใช้เวลาเพียง 10-15 นาที

การดูแลหลังการผ่าตัดต้อเนื้อ

 • ห้ามโดนน้ำ 1 สัปดาห์ ไม่ต้องครอบที่ครอบก่อนนอน
 • ปกติแพทย์จะให้ปิดตาแน่น ประมาณ 1 - 2 วัน เพื่อให้แผลที่กระจกตาสมานดี ช่วงแรกจะมีอาการปวดตามาก จะให้ยาแก้ปวด เช่น Paracetamol ,Brufen และอาจให้ยานอนหลับ Diazepam ในช่วง 1-3 วันแรก
 • หลังจากแผลที่กระจกตาปิดแล้ว จะให้เริ่มหยอดยาปฏิชีวนะผสม Steroid เช่น Tobradex และให้ใช้น้ำตาเทียมร่วมด้วยเพื่อให้แผลหายเร็วขึ้น
 • นัดตัดไหม ประมาณ 7 -10 วันในกรณีที่มีการแปะเยื่อหุ้มรกหรือเยื่อบุตาและเย็บแผล 

ผู้ที่เป็นโรคต้อเนื้อสามารถทำเลสิค LASIK ได้หรือไม่ ?

คำตอบคือ สามารถทำได้ แต่ทั้งนีจะต้องทำการรักษาต้อเนื้อก่อน และจะต้องได้รับการตรวจโดยละเอียดและยืนยันจากจักษุแพทย์ ว่าสามารถเข้ารับการผ่าตัดด้วยวิธีเลสิคLASIK ได้

 การรักษาด้วยวิธี เลสิค LASIK เป็นการรักษาสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียงเพื่อช่วยให้การมองเห็นดีขึ้น แต่ทั้งนี้ไม่ได้ช่วยทำให้โรคต้อเนื้อที่เป็นอยู่หายไป
 

หากมีข้อสงสัย : คุยกับทีมแพทย์เลสิก ศูนย์เลสิค เลเซอร์วิชั่น
LASIK Laservision International LASIK Center