Big Eyes.... ภัยร้ายที่ป้องกันได้ | Laservisionthai

Call Center
 • ภาษาไทย
 • English
 • Bahasa Indonesia

Big Eyes.... ภัยร้ายที่ป้องกันได้

คอนแทคเลนส์แฟชั่น หรือที่รู้จักและเรียกกันทั่วไปว่า Big eyes นั้น ทราบหรือไม่ว่าความสวยงาม และเก๋ไก๋อย่างที่คุณๆเห็นกันอยู่นั้น อาจแฝงมาพร้อมอันตรายต่อดวงตาของคุณ และทำอันตรายได้ถึงขั้นตาบอดได้เลยหาก ไม่รู้ถึงวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

มีข่าวดังเรื่องการติดเชื้อรุนแรงที่กระจกตาจากการใส่เลนส์แฟชั่น Big eyes ทำให้มีแผลเป็นที่กระจกตา ซึ่งอาจรุนแรงถึงตาบอดได้ ถ้าหากใส่เลนส์สี หรือเลนส์ Big eyes ควรเลือกเลนส์ที่ได้มาตรฐาน รู้แหล่งผลิต และมีวันหมดอายุที่ชัดเจน

ข้อปฏิบัติ..เพื่อห่างไกลภัยจากคอนแทคเลนส์ (Contact lens)

 • ล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้งทุกครั้งที่จับคอนแทคเลนส์ (contact lens) ความสะอาดสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ว่าจะตอนใส่หรือถอดคอนแทคเลนส์
 • ห้ามใส่คอนเทคเลนส์ (Contact lens) นอนและไม่ควรใส่นานเกิน 8-12 ชั่วโมง
 • ใช้เลนส์ตามกำหนดเวลา (contact lens)คอนแทคเลนส์(contact lens)มีระยะเวลาการใช้ที่แตกต่างกัน อาจเป็นรายวัน ,รายสัปดาห์ หรือรายเดือนก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาก็ควรทิ้ง ไม่ควรใช้เกินกำหนดของคอนแทคเลนส์นั้นๆ
 • ล้างเลนส์ด้วยน้ำยาที่ได้มาตรฐาน ในการล้างคอนแทคเลนส์นั้นถือเป็นข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งที่ผู้ใช้งานควรให้ความสำคัญกับน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ และห้ามใช้น้ำก๊อกล้างคอนแทคเลนส์โดยเด็ดขาด
 • ทำความสะอาดตลับแช่เลนส์ ตลับแช่คอนแทคเลนส์ต้องทำความสะอาดเสมอและลวกน้ำร้อนสัปดาห์ละครั้ง เพื่อฆ่าเชื้อโรค และเปลี่ยนตลับใหม่อย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่ควรไว้เล็บยาว สำหรับผู้ที่เล็บยาวเมื่อใส่คอนแทคเลนส์หรือถอดออกเล็บอาจโดนกระจกตาเป็นแผล หรือทำให้เลนส์เป็นรอยได้
 • เมื่อตาแห้ง ถ้ารู้สึกตาแห้ง ไม่สบายตา สามารถใช้น้ำตาเทียมได้
 • ไม่ใช้คอนแทคเลนส์ร่วมกับผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • หยุดใส่คอนแทคเลนส์ (Contact lens) และรีบปรึกษาจักษุแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการผิดปกติ อาการผิดปกติที่พบได้บ่อย เช่น แสบตามา ตาพร่า ตาแดง สู้แสงไม่ได้ มีขี้ตามาก เป็นต้น
 • สำหรับผู้ที่ทำเลสิก(Lasik)แก้ไขสายตาจนเห็นชัดเจนแล้วอยากใส่ Big eyes บ้างเพื่อความสวยงามก็สามารถใส่ได้คะ โดยปรึกษาจักษุแพทย์ก่อน และต้องดูแลคอนแทคเลนส์ (Contact lens) อย่างถูกต้อง เพื่อให้ดวงตาคู่สวยของเรามีสุขภาพดี มองโลกสดใสไปได้นานๆ ค่ะ