10 เมษายน 2566

คอนแทคเลนส์ Big eyes

Big eyes เป็นคอนแทคเลนส์ชนิดหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมมากจนกลา​ยเป็นแฟชั่น Big eyes กันไปแล้วคะ เพื่อป้องกันภัยร้ายที่อาจต​ามมาได้ อย่างเช่นการติดเชื้อรุนแรง​ที่กระจกตาจากการใส่เลนส์แฟ​ชั่น Big eyes ทำให้มีแผลเป็นที่กระจกตา ซึ่งอาจรุนแรงถึงตาบอดได้เล​ยนะคะ ดังนั้นถ้าอยากใส่เลนส์สี หรือเลนส์ Big eyes ควรเลือกเลนส์ที่ได้มาตรฐาน​ รู้แหล่งผลิต และมีวันหมดอายุที่ชัดเจน นะคะ

แนะนำวิธีปฏิบัติ เพื่อสุขภาพตาที่ดีสำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์คะ

  1. ล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้งทุกครั้งที่จับ Contact lens (ทั้งตอนใส่และถอด)
  2. ห้ามใส่นอน และไม่ควรใส่นานเกิน 8 – 12 ชั่วโมง
  3. ใช้เลนส์ตามกำหนดเวลา เช่น ราย 2 สัปดาห์ เมื่อครบกำหนดก็ควรทิ้ง
  4. ล้างเลนส์ด้วยน้ำยาที่ได้มารตฐาน (ห้ามใช้น้ำก๊อกเด็ดขาด)
  5. ทำความสะอาดตลับแช่เลนส์ และลวกน้ำร้อนสับดาห์ละครั้ง เพื่อฆ่าเชื้อโรคและเปลี่ยนตลับใหม่อย่างสม่ำเสมอ
  6. ไม่ควรไว้เล็บยาว อาจโดนกระจกตาเป็นแผล หรือทำให้เลนส์เป็นรอยได้
  7. ถ้ารู้สึกตาแห้ง ไม่สบายตา สามารถใช้น้ำตาเทียมได้
  8. ไม่ใช้คอนแทคเลนส์ร่วมกับผู้อื่นโดยเด็ดขาด
  9. ถ้ามีอาหารผิดปกติ เช่น แสบตามาก ตาพร่า ตาแดง สู้แสงไม่ได้ มีขี้ตามาก ให้หยุดใส่คอนแทคเลนส์ และปรึกษาจักษุแพทย์ทันที

มุมสุขภาพสายตา