15 เมษายน 2566

จริงหรือไม่ แอลกอฮอลล์ ทำให้การมองเห็นแย่ลง

“เมาไม่ขับ” แคมเปญที่ได้รับการรณรงค์กันมาอย่างต่อเนื่อง ต้นเหตุของการเมาสุราเกิดจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่ส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทและสมอง แอลกอฮอล์จะมีผลกดสมองและปลายประสาท และมีผลต่อการมองเห็น

อาจทำให้ปลายมือปลายเท้าชา สมองสั่งการช้าลง ความเข้มข้นของแอลกอฮอลล์ที่เพิ่มมากขึ้น จะกดสมองทั่วไป เริ่มจากอาการควบคุมตัวเองไม่ได้ รู้สึกตื่นตัว พูดมากขึ้นกว่าปกติ และมีผลต่อการมองเห็น

แอลกอฮอลล์ทำให้การปรับม่านตาในที่แสงน้อยแย่ลง ใช้เวลาในการปรับสายตาในที่มืดนานกว่าปกติ ทำให้มองเห็นภาพไม่ชัด พร่ามัว กะระยะความลึกผิด มุมมองของตาแคบ การเคลื่อนไหวลูกตาทำได้ยาก จึงเกิดปรากฏการณ์ตากระตุก อาจมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ซ้อนกัน เมื่อแอลกอฮอล์เข้าสู่กระแสเลือดมีความเข้มข้มสูงขึ้นอีก จะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจดผิดจังหวะ อาจถึงขั้นหมดสติหรือหายใจไม่ทันนำมาซึ่งการเสียชีวิต

แอลกอฮอลล์นอกจากจะทำร้ายร่างกายของผู้ที่ดื่ม ยังทำลายสติของผู้ที่ดื่มซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดการบาดเจ็บ เกิดการเสียทรัพย์ และเสียชีวิต ทั้งตนเองและผู้ร่วมทาง

มุมสุขภาพสายตา