fbpx มุมสุขภาพตา | Laservisionthai

Call Center
  • English
  • ภาษาไทย

มุมสุขภาพตา

เมื่อความดันในลูกตาขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว นั่นบอกถึงภาวะฉุกเฉินของตาคุณ... อ่านเพิ่มเติม

เลสิค (LASIK หรือ Laser In-Situ Keratomileusis) คือ การรักษาสายตาที่มีความผิดปกติ คือ สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด... อ่านเพิ่มเติม

สีของเลนส์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญสำหรับการพิจารณาเลือกซื้อแว่นตา... อ่านเพิ่มเติม

โรคเบาหวานขึ้นตา เป็นโรคแทรกซ้อนทางตาที่สามารถพบได้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และสามารถส่งผลร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็น... อ่านเพิ่มเติม

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ที่ช่วยในการมอง การอ่าน การเขียน ใช้ในการรับรู้ เรียนรู้สิ่งต่างๆ... อ่านเพิ่มเติม

"ดวงตา" เป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ที่ช่วยในการสื่อสาร การอ่าน การมองเห็น... อ่านเพิ่มเติม

Pages