fbpx มุมสุขภาพตา | Page 8 | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

มุมสุขภาพตา

สายตายาว คือภาวะผิดปกติทางสายตาที่ทำให้มองเห็นภาพไม่ชัด ทั้งในระยะใกล้และไกล... อ่านเพิ่มเติม

ปกติทั่วไปคนเรากระพริบตาบ่อยมากระหว่างวัน โดยที่เราไม่รู้ตัวคนเราจะกระพริบตาได้ 15-20 ครั้ง ต่อนาที... อ่านเพิ่มเติม

อาการของโรคตาแดงโดยอาการเหล่านี้อาจเริ่มเป็นเพียงข้างเดียวก่อนแล้วจึงลุกลามไปอีกข้างหนึ่ง      ... อ่านเพิ่มเติม

เลสิก กับการตั้งครรภ์

ถาม: ทำ เลสิก (Lasik)... อ่านเพิ่มเติม

มารู้จักกับโรคตาแห้ง       
น้ำตา    ... อ่านเพิ่มเติม

การเตรียมตัวก่อนทำเลสิก(LASIK Pre-Operation)
... อ่านเพิ่มเติม

Pages