fbpx มุมสุขภาพตา | Page 9 | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

มุมสุขภาพตา

วันแรกหลังการผ่าตัดเลสิก(Lasik)... อ่านเพิ่มเติม

การรักษาด้วยวิธีเลสิก มีข้อจำกัดอยู่บ้าง สำหรับคนไข้บางกลุ่ม... อ่านเพิ่มเติม

คอนแทคเลนส์แฟชั่น หรือที่รู้จักและเรียกกันทั่วไปว่า Big eyes นั้น ทราบหรือไม่ว่าความสวยงาม... อ่านเพิ่มเติม

บางครั้งเมื่อรู้สึกเคืองตาบ่อยๆ... อ่านเพิ่มเติม

น้ำตาธรรมชาติ  ผลิตจากต่อมน้ำตาของคนเรา... อ่านเพิ่มเติม

      การเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม เป็นการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ... อ่านเพิ่มเติม

Pages