fbpx มุมสุขภาพตา | Page 10 | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

มุมสุขภาพตา

โรคเบาหวานขึ้นตา เป็นโรคแทรกซ้อนทางตาที่สามารถพบได้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และสามารถส่งผลร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็น... อ่านเพิ่มเติม

“คุณหมอคะ ลูกดิฉันจะเป็นตาขี้เกียจไหมคะ?” อีกหนึ่งคำถามยอดฮิตที่จักษุแพทย์มักถูกถามบ่อยๆจากผู้ปกครองของเด็กๆ... อ่านเพิ่มเติม

ผู้ที่เป็นโรคตาบอดสี (Color Blindness) ... อ่านเพิ่มเติม

เคยมั๊ยคะ เวลาที่เป็นตากุ้งยิงเมื่อไหร่ จะโดนเพื่อนๆ แซวตลอดว่า... อ่านเพิ่มเติม

ตาเข ตาเหล่ คือ สภาวะที่ลูกตาทั้ง 2 ข้างไม่ขนานกันและทำงานไม่ประสานกัน เมื่อเวลามองวัตถุเดียวกัน... อ่านเพิ่มเติม

Pages