เลสิก รักษาสายตายาวได้หรือไม่| ศูนย์รักษาสายตาเลเซอร์วิชั่น | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

เลสิก รักษาสายตายาวได้หรือไม่| ศูนย์รักษาสายตาเลเซอร์วิชั่น

การรักษาสายตายาว

มีวิธีการรักษาสายตายาว หลักๆ อยู่ 2 วิธีด้วยกัน

1. NV LASIK เป็นเทคโนโลยีการรักษาสายตายาวตามอายุด้วยเลสิก โดยอาศัยหลักการมองเห็นด้วยดวงตาทั้ง 2 ข้าง (Blended Vision) ซึ่งจะแตกต่างจากการรักษาด้วยวิธี เลสิคทั่ว ๆ ไป โดยแพทย์จะทำการรักษาให้ตาข้างหนึ่งมองเห็นในระยะไกลได้ชัดเจน ส่วนอีกข้างหนึ่งจะทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นเล็กน้อยเพื่อใช้ในการมองวัตถุใน ระยะใกล้ การรักษาด้วยวิธีนี้หากใช้สายตาทีละข้างจะมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนในระยะที่ แตกต่างกัน แต่หากใช้ดวงตาทั้ง 2 ข้างร่วมกันจะทำให้มองเห็นได้ชัดเจนทั้งใกล้และไกล ทำให้ลดการพึ่งพาแว่นในกิจกรรมต่างๆ โดยต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวระยะหนึ่งเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในแต่ละบุคคล
2.การรักษาด้วยวิธีการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม (RLE) เป็นการรักษาภาวะสายตายาวที่เน้นการแก้ไขปัญหาบริเวณเลนส์แก้วตา โดยแพทย์จะมีการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออกไป แล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้ามาแทนที่ ซึ่งเลนส์แก้วเทียมนี้จะเป็นเลนส์แก้วตาที่ออกแบบมาสำหรับการรักษาสายตายาว ตามอายุโดยเฉพาะ โดยแพทย์จะทำการตรวจและประเมินสภาพตาอย่างละเอียด พร้อมกับพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อแนะนำชนิดของเลนส์เทียมที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้เข้ารับ บริการมากที่สุด

ทั้งนี้จะเหมาะสมกับการรักษาแบบไหนจะต้องเข้ารับการตรวจโดยละเอียดจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-511-211 ศูนย์รักษาสายตา Laser Vision International Lasik Center