6 มาตรการเพื่อเฝ้าระวัง COVID-19 | ศูนย์รักษาสายตาเลเซอร์วิชั่น | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

6 มาตรการเพื่อเฝ้าระวัง COVID-19 | ศูนย์รักษาสายตาเลเซอร์วิชั่น

6  มาตรการเพื่อเฝ้าระวัง COVID-19 เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่า ศูนย์รักษาสายตาเลซอร์วิชั่น ได้รักษามาตราฐานและเพิ่มมาตราการเพื่อความปลอดภัย ให้แก่ผู้เข้ารับบริการทุกท่านตามมาตราฐานสากล
1. ติดตั้งม่านลมกรองอากาศแยกภายในและภายนอกอาคาร 
2.มีจุดคัดกรองวัดไข้ แก่ผู้เข้ารับบริการ
3.บุคลากรทางการแพทย์ ได้รับการตรวจวัดไข้ เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง และ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการให้บริการ
4.อุปกรณ์ และเครื่องมือการตรวจ ทำการเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง
5.มีจุดบริการแอลกอฮอล์ทำความสะอาด สำหรับผู้เข้ารับการบริการทุกท่าน
6.ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่ได้รับมาตราฐานจากแลป) สามารถกรองสิ่งที่เจือปนในอากาศได้สูงสุด 99.97%
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-511-211 ศูนย์รักษาสายตา Laser Vision International Lasik Center