นัดหมาย

กรุณากรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ พร้อมวัน เวลา และศัลยแพทย์ที่คุณต้องการจองการนัดหมาย.

{ "utm_id": null, "utm_source": null, "utm_medium": null, "utm_campaign": null, "utm_term": null, "utm_content": null }
ข้อมูลส่วนตัว
ค่าสายตาข้างซ้าย
ค่าสายตาข้างขวา
นัดหมาย
  • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  • ที่อยู่
    Laser Vision International LASIK Center

    49/5 อาคารเลเซอร์วิชั่น ซ.รัชดาภิเษก 48 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

    ช่องทางติดต่อ
    Line