fbpx ปันน้ำใจเปิดโลกกว้างไกลให้ดวงตา…เพื่อเยาวชนของชาติ | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

ปันน้ำใจเปิดโลกกว้างไกลให้ดวงตา…เพื่อเยาวชนของชาติ

ศูนย์เลสิคและรักษาสายตาเลเซอร์วิชั่น ร่วมกับทองการ์เด้นท์จัดโครงการ “ปันน้ำใจ เปิดโลกกว้างไกล ให้ดวงตา” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นการตรวจวัดสายตาให้แก่นักเรียน–นักศึกษาผู้มี ปัญหาทางด้านสายตา ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเรียน การทำกิจกรรมและกีฬา ไปตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กว่า 30 แห่งทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนบดินทร์เดชา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสถาบันราชภัฏสวนดุสิต

นางกนกวรรณ วงศ์ทองศรี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Laser Vision กล่าวว่า “เป็นที่น่าแปลกใจว่า ผู้มีปัญหาด้านสายตาผิดปกติจำนวนไม่น้อยที่ไม่ทราบว่าตัวเองมี

ความผิดปกติทางสายตา ทั้งที่การมีสายตาผิดปกติอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง เช่น ก่อให้เกิดอาการ ปวดเวียนศีรษะ คลื่นไส้ กล้ามเนื้อดวงตาเมื่อยล้าเพราะต้องเพ่ง มองเห็นไม่ค่อยชัด นอกจากนี้ คุณภาพในการมองเห็นไม่ดีอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการเรียนได้ โครงการการตรวจวัดสายตาที่จัดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยแก้ไขรักษา และพัฒนาสายตาของนักเรียนนักศึกษาให้มีสายตาที่ชัดเจนขึ้น อันอาจส่งผลให้ความสามารถในการเรียนดีมากขึ้น Laser Vision จึงได้เข้าร่วมโครงการปันน้ำใจเปิดโลกกว้างไกลให้ดวงตา เพราะเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ให้เยาวชนของไทยสามารถที่ตรวจวัดความผิด ปกติของสายตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น