ร่วมบรรยาย LASIK ในงานประชุมวิชาการ ประเทศมาเลเซีย | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

ร่วมบรรยาย LASIK ในงานประชุมวิชาการ ประเทศมาเลเซีย

รศ.นพ.อนันต์ วงศ์ทองศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ศูนย์เลสิคและรักษาสายตา Laser Vision ถ่ายภาพร่วมกับทีมจักษุแพทย์จากนานาชาติ เมื่อครั้งเดินทางไป บรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “การรักษาด้วยวิธี LASIK สำหรับสายตายาวตามอายุ” ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เร็ว ๆ นี้ .