fbpx สิงหาคม 63 ทำเลสิรับเงินคืน 10,000 บาท | Laservisionthai

Call Center
 • ภาษาไทย
 • English
 • Bahasa Indonesia

สิงหาคม 63 ทำเลสิรับเงินคืน 10,000 บาท

ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าผ่าตัดสูงสุด 10,000 บาท สำหรับเดือนสิงหาคม 2563 นี้เท่านั้น(สามารถใช้สิทธิ์ได้ 1-31 ส.ค.63) click

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น 
 • สิทธิ์สำหรับการรักษาสายตาด้วยวิธี  LV Signature FemtoLASIK  2 ข้างในวันเดียวกันเท่านั้น
 • การชำระเงิน สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต/เงินสด/โอนได้ (ไม่สามารถผ่อนชำระได้)
 • สิทธิ์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับพี่น้อง ญาติ หรือบุคคลอื่นๆได้ 
 • สิทธิ์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของเลเซอร์วิชั่นเป็นที่สุด
 • ระยะเวลา 1 สิงหาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563 นี้เท่านั้น