fbpx เพิ่มศักยภาพด้านงานบริการ | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

เพิ่มศักยภาพด้านงานบริการ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 เลเซอร์วิชั่น นำโดยบอสใหญ่ คุณศิริรัตน์ วงศืทองศรี กรรมการผู้จัดการ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรร่วมสัมมนา ในหัวข้อ “Service and Team Key of Success - จุดพลังการบริการ และเพิ่มศักยภาพการทำงานกันเป็นทีม”  โดย อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ (อ.ไวท์) วิทยากรมืออาชีพที่สร้างสรรค์การฝึกอบรมสัมนาให้เป็นเรื่องสนุก และเปี่ยมด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ งานนี้ชาวเลเซอร์วิชั่นเลยผนึกกำลัง นำความรู้และเคล็ดลับดีๆ มาพัฒนางานด้านบริการให้เป็นที่ประทับใจของผู้เข้ารับบริการตลอดไป