เลเซอร์วิชั่นฯ บริจาคแว่นสายตา โรงพยาบาลสงฆ์ | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

เลเซอร์วิชั่นฯ บริจาคแว่นสายตา โรงพยาบาลสงฆ์

รศ.นพ. อนันต์ วงศ์ทองศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคุณกนกวรรณ วงศ์ทองศรี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด LASER VISION

นำทีมบริจาคแว่นสายตาพร้อมกรอบและเลนส์ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อนำไปมอบต่อให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่มีสายตาผิดปกติ

โดยมี นพ.สวัสดิ์ เถกิงเดช ผู้อำนวยการพร้อมด้วยนางละเอียด เปรมัษเฐียร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์เป็นผู้รับมอบ