Laser Vision ร่วมงานประชุมจักษุแพทย์นานาชาติ กรุงปักกิ่ง | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

Laser Vision ร่วมงานประชุมจักษุแพทย์นานาชาติ กรุงปักกิ่ง

รศ.นพ.อนันต์ วงศ์ทองศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ Laser Vision International LASIK Center ได้รับเชิญร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ พร้อมร่วมวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการรักษาสายตาด้วย LASIK กับจักษุแพทย์นานาชาติ ในการประชุมที่ปักกิ่ง